Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu Gỗ Trường Thành có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc


Thứ 4, 15/09/2021 | 16:00


Cùng sự kiện

Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục bị đặt trong diện kiểm soát do doanh nghiệp lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa cho biết cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tiếp tục bị đặt trong diện kiểm soát.

co phieu go truong thanh co nguy co huy niem yet bat buoc dspl
Cổ phiếu TTF tiếp tục trong diện kiểm soát. Ảnh minh họa

Nguyên nhân được cho là theo báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét, doanh nghiệp này có lỗ lũy kế tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm.

Trong trường hợp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét, Gỗ Trường Thành có tổng nguồn vốn 2.497 tỷ đồng, trong đó tổng nợ là 3.051 tỷ còn vốn chủ sở hữu là âm 554 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 901 triệu đồng, tuy nhiên, lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2021 lên tới 3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2021 là âm 553 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cho rằng có lý do trọng yếu để nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành.

Tính tới ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành đạt 2.287,9 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm, trong đó, chủ yếu là tồn kho đạt 629,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn đạt 545,6 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 434,8 tỷ đồng...

Trước đó, ngày 24/4/2019, cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo bị chuyển sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là âm 1.407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm 715 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, công ty làm ăn có quý lỗ, có quý lãi, tuy nhiên nhìn chung, số lỗ thường lớn gấp nhiều lần số lãi.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-luy-ke-hon-3-000-ty-co-phieu-go-truong-thanh-co-nguy-co-huy-niem-yet-bat-buoc-a513288.html