Lợi nhuận trước thuế của Petrolimex sẽ tăng 135 tỷ đồng


Thứ 5, 05/09/2019 | 02:08


Cùng sự kiện

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex đã tiến hành giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 135 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex đã tiến hành giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 135 tỷ đồng.  

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex PLX-1.15%), doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 91.662 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cắt giảm nhiều chi phí, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex tăng thêm 10%, cán mốc 2.528 tỷ đồng.

Theo kiểm toán, "việc ghi nhận khoản dự phòng hàng tồn kho này chưa phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - hàng tồn kho".

Kiểm toán lập luận rằng, nếu Petrolimex ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng quy định thì sẽ khiến giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng tương ứng 135 tỷ đồng.

Từ đó, thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 63,72 tỷ đồng và lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 44,28 tỷ đồng. 

Ảnh: Tri thức trực tuyến 

Giải trình ý kiến của kiểm toán, Petrolimex cho biết theo thống kê nhiều năm, cầu về sản lượng của các hãng hàng không tăng cao vào các tháng cuối quý II và III nên công ty con của tập đoàn đã nhập lượng hãng dự trữ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trên. Dù vậy, ảnh hưởng của việc giảm sản lượng mua từ một khách hàng lớn của CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex khiến hàng tồn kho tăng mạnh.

Trong quý II, giá xăng dầu tăng trong tháng 4 và tháng 5 nhưng giảm vào tháng 6 và có xu hướng tiếp tục giảm đến cuối năm. Do đó, CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex thay vì trích lập dự phòng theo giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kỳ kế toán đã trích lập dựa trên ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019 theo nguyên tắc thận trọng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán, công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex được đề cập trong báo cáo là công ty con do Petrolimex nắm 59% tỉ lệ sở hữu. Hiện nay, trên cả nước, Petrolimex giữ tỉ lệ sở hữu trên 50% tại 55 công ty con.

Giá cổ phiếu PLX của Petrolimex trên sàn HoSE chốt ngày giao dịch 3-9 đang là 60.700 đồng/cổ phiếu.

Kiều Trang (T/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-nhuan-truoc-thue-cua-petrolimex-se-tang-135-ty-dong-a291454.html