Long Hậu tổ chức ĐHCĐ bất thường sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát


Thứ 7, 01/10/2022 | 20:06


Cùng sự kiện

Long Hậu dự định chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 19/10.

Mới đây, Công ty CP Long Hậu (MCK: LHG, sàn HoSE) thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022.

Kinh doanh - Long Hậu tổ chức ĐHCĐ bất thường sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát
Long Hậu dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 16/11. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 19/10, Long Hậu sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 16/11 tại Long An. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố thông tin dự kiến trình cổ đông trong đại hội bất thường sắp tới.

Động thái này của Long Hậu diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu LHG sẽ bị đưa vào diện kiểm soát từ 6/10 do nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 muộn quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Quyết định được đưa ra dựa theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HDTV của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/9, LHG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/09 theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2022 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình gửi HoSE ngày 20/9, Long Hậu cho biết công ty này có kế hoạch thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 nên không kịp phát hành BCTC theo đúng quy định. Doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán theo quy định và công bố BCTC soát xét bán niên vào tháng 12/2022.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo chưa soát xét, trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết thêm doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm 65,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 321,4 tỷ đồng về 172,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của LHG đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-hau-to-chuc-dhcd-bat-thuong-sau-khi-co-phieu-vao-dien-kiem-soat-a552789.html