Luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt về địa phương


Thứ 7, 01/03/2014 | 13:30


(ĐSPL) – Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ra quyết định luân chuyển hơn 40 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về các địa phương.

(ĐSPL) – Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ra quyết định luân chuyển hơn 40 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về các địa phương.

Ngày 28/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn số 7314-CV/VPTW về chủ trương và quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc luân chuyển cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển hơn 40 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về các địa phương nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới, kết hợp việc đào tạo, rèn luyện cán bộ với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương… 

Luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt về địa phương

Ảnh minh họa.

Việc lựa chọn cán bộ trong đợt luân chuyển lần này được tiến hành chặt chẽ, công phu. Ban Bí thư đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy cung cấp thông tin, tài liệu, bồi dưỡng những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để giúp cán bộ luân chuyển nhanh chóng nắm tình hình, sớm tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở các địa phương.

Đây là đợt luân chuyển đầu tiên với 44 đồng chí lãnh đạo nhận quyết định luân chuyển, trong đó 2 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, 19 đồng chí Thứ trưởng và tương đương, 25 đồng chí cục trưởng, vụ trưởng và tương đương. Trong số các cán bộ luân chuyển có 3 cán bộ nữ.

Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trong đó có 22 đồng chí được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

A.T

Xem thêm clip Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kiểm tra vết nứt tại cầu Vĩnh Tuy:

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/luan-chuyen-hang-loat-lanh-dao-chu-chot-ve-dia-phuong-a23696.html