Lương chủ tịch, tổng giám đốc các DN Bộ Công Thương ra sao?


Thứ 4, 24/09/2014 | 04:49


Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - ông Đỗ Ngọc Khải có thu nhập bình quân năm 2013 đạt 74,73 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - ông Đỗ Ngọc Khải có thu nhập bình quân năm 2013 đạt 74,73 triệu đồng/tháng.

Thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp và Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công khai minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu; Bộ Công Thương đã phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty năm 2013 sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lương chủ tịch, tổng giám đốc các DN Bộ Công Thương ra sao?

Lương bình quân tháng trong năm 2013 của Chủ tịch HĐTV các Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo thu nhập bình quân hàng tháng năm 2013 của viên chức quản lý các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ. Đây là lần đầu tiên thu nhập của các cán bộ lãnh đạo cấp cao được công khai. 

Theo số liệu công bố, mức thu nhập cao nhất của các lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương thuộc về Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT Dầu thực vật Việt Nam ông Đỗ Ngọc Khải với thu nhập bình quân năm 2013 đạt 74,73 triệu đồng/tháng.

Tiếp theo đến Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN ông Phùng Đình Thực với mức thu nhập bình quân 65,8 triệu đồng/tháng, Chủ tịch Tập đoàn Điện Lực Hoàng Quốc Vượng cũng có mức thu nhập trên 60 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch tập đoàn Hóa Chất, Xăng Dầu, Than khoáng sản, Dệt may Việt Nam, Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam đều có mức thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/tháng.

Đối với lương Tổng giám đốc các tập đoàn, TCT lớn, ông Đỗ Ngọc Khải (Vocarimex) vẫn đứng đầu do ông kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Vocarimex, tiếp theo là Tổng giám đốc PVN ông Đỗ Văn Hậu có thu nhập bình quân 64,35 triệu đồng/tháng.

Lương chủ tịch, tổng giám đốc các DN Bộ Công Thương ra sao?

Thu nhập bình quân hàng tháng năm 2013 của các Tổng giám đốc các tập đoàn thuộc Bộ Công Thương.

Tổng giám đốc các công ty như Tập đoàn Điện lực ông Phạm Lê Thanh (53,43 triệu đồng/tháng), TĐ Xăng dầu ông Trần Văn Thịnh, TĐ Than khoáng sản ông Lê Minh Chuẩn, TĐ Hóa Chất ông Nguyễn Đình Khang (55,92 triệu đồng/tháng), Dệt may (Vinatex), Máy động lực và máy nông nghiệp... đều có thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/tháng.

Thu nhập thấp nhất trong các tổng công ty công bố thuộc về ông Vũ Việt Kha, TGĐ công ty máy và thiết bị công nghiệp, bình quân 23,44 triệu đồng/tháng.


Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/luong-chu-tich-tong-giam-doc-cac-dn-bo-cong-thuong-ra-sao-a52052.html