Ly hôn có được bồi thường "tuổi thanh xuân tươi đẹp"?


Thủy Tiên

Thứ 3, 03/10/2023 | 10:03


Cùng sự kiện

Hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng khi ly hôn đặt ra câu hỏi: Ly hôn liệu có được bồi thường "tuổi thanh xuân tươi đẹp" đã gắn bó với người bạn đời?

Luật hôn nhân gia đình mới nhất 2023 là luật nào?

Ngày 19/6/2014 Quốc Hội chính thức thông qua Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin, văn bản hoặc dự thảo nào về việc thay thế Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Do đó, trong năm 2023, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 vẫn sẽ có hiệu lực và tiếp tục được áp dụng cho đến khi có văn bản thay thế.

Những văn bản nào được sử dụng để hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình 2014?

Hiện nay, một số Nghị định được sử dụng để hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình 2014, bao gồm:

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch;

Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai vì mục đích nhân đạo;

Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Tình huống pháp luật - Ly hôn có được bồi thường 'tuổi thanh xuân tươi đẹp'?

Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

Căn cứ vào Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định như sau:

- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

- Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

- Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

- Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Tình huống pháp luật - Ly hôn có được bồi thường 'tuổi thanh xuân tươi đẹp'? (Hình 2).

Điều kiện đăng ký kết hôn

Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn, theo đó, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Như vậy, Nam nữ có đủ điều kiện kết hôn khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Một là, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

Hai là, việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

Ba là, không bị mất năng lực hành vi dân sự;

Bốn là, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn:

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

- Kết hôn giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Bên cạnh đó, quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính hiện nay Nhà nước không thừa nhận.

Tình huống pháp luật - Ly hôn có được bồi thường 'tuổi thanh xuân tươi đẹp'? (Hình 3).

Ly hôn có được bồi thường "tuổi thanh xuân" ?

Căn cứ Điều 1 và Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về hôn nhân như sau:

1.Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn;.......

5. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Căn cứ vào những nguyên tắc cơ bản điều kiện kết hôn và của chế độ hôn nhân và gia đình mà pháp luật Việt Nam quy định cụ thể như sau:

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Tình huống pháp luật - Ly hôn có được bồi thường 'tuổi thanh xuân tươi đẹp'? (Hình 4).

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Xem thêm: Thời hạn người lao động phải nộp hồ sơ để hưởng tiền hỗ trợ dưỡng sức sau sinh

Ngay từ nguyên tắc đầu tiên pháp luật đã đề cao tính "tự nguyên quyết định" giữa hai chủ thể nam (chồng) và nữ (vợ), chủ thể của chế độ hôn nhân và gia đình có đầy dủ năng lực hành vi dân sự. Pháp luật bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình ngăn cnả hành vi "cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn".

Vì thế, khi nam và nữ đến với nhau hoàn toàn bằng ý chí của cá nhân, suy xét việc gắn bó tuổi trẻ (tuổi thanh xuân) của mình với người bạn đời và bắt họ bồi thường về những năm tháng gắn bó bên nhau là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý.

Thủy Tiên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ly-hon-co-duoc-boi-thuong-tuoi-thanh-xuan-tuoi-dep-a592928.html