Mất giấy khai sinh, có làm được thẻ CCCD gắn chíp không?


Thứ 7, 24/04/2021 | 04:15


Nếu thông tin trong giấy khai sinh không có sự thay đổi về thông tin trong hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân không cần phải sử dụng .....

Nếu mất giấy khai sinh, công dân khi đổi từ chứng minh thư nhân dân qua căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cần mang theo những giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân đang được làm thẻ CCCD gắn chip. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân như sau:

- Đối với người đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) qua Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cần mang theo:

+ CMND đã được cấp, sổ hộ khẩu.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Tại một số điểm cấp cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật đầy đủ và có thông báo thì công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu)

- Đối với người đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chíp

Vì khi cấp CCCD mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia; vì vậy khi đổi sang mẫu thẻ CCCD gắn chíp mới thì người dân chỉ cần mang:

+ CCCD mã vạch đã được cấp.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, để đổi từ CMND qua CCCD gắn chíp, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như đã nêu ở trên. Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác được yêu cầu trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, nếu thông tin trong giấy khai sinh không có sự thay đổi về thông tin trong hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân không cần phải sử dụng đến giấy khai sinh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mat-giay-khai-sinh-co-lam-duoc-the-cccd-gan-chip-khong-a363481.html