Một công ty đem 10.000 tỷ đi gửi ngân hàng, hưởng lãi gần 2 tỷ đồng mỗi ngày


Quang Hanh

Thứ 3, 30/01/2024 | 08:00


Tính đến hết năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.748 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.250 tỷ đồng, giảm lần lượt 32,5% và 46,2% so với thực hiện năm 2022.

 

Vừa qua, CTCP Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) đã công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu thuần trong quý đạt 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 784 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Trong kỳ, công ty còn ghi nhận 194 tỷ đồng doanh thu tài chính, sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi.

Tính chung năm 2023, doanh thu tài chính của DGC hơn 743 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi gần 627 tỷ đồng, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày, DGC thu về hơn 1,7 tỷ đồng từ lãi tiền gửi. Các chi phí đều giảm, kết quả, hóa chất Đức Giang thu về 720 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, giảm 30% so với quý 4/2022.

Media - Một công ty đem 10.000 tỷ đi gửi ngân hàng, hưởng lãi gần 2 tỷ đồng mỗi ngày
Đức Giang nắm hơn 10.400 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi 

Lũy kế năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.748 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.250 tỷ đồng, giảm lần lượt 32,5% và 46,2% so với năm 2022. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch đạt doanh thu 10.875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 24,7% và 50,3% so với năm 2022. Như vậy, hết năm 2023, công ty mới hoàn thành 89,6% kế hoạch doanh thu nhưng vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Đức Giang cho biết doanh thu năm 2023 giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Phốt pho vàng và H3PO4: doanh thu giảm 38%; WPA: doanh thu giảm 28%; phân bón các loại: doanh thu giảm 12% nguyên nhân do giá bán giảm vì thị trường trong nước và thế giới giảm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt gần 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,6% so với đầu năm.

Media - Một công ty đem 10.000 tỷ đi gửi ngân hàng, hưởng lãi gần 2 tỷ đồng mỗi ngày (Hình 2).
Hóa chất Đức Giang đã hoàn thành 104% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023.

Trong cơ cấu tài sản, khoản mục tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 15,5% so với đầu năm. Với số tiền gửi hơn 10.000 tỷ đồng, cả năm 2023, Hóa chất Đức Giang đã nhận về hơn 626 tỷ đồng lãi tiền gửi, gấp đôi năm 2022.

Bên kia bảng cân đối kế toán, đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Hoá chất Đức Giang là 3.493 tỷ đồng, gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó nợ vay ngắn hạn là 1.328 tỷ đồng, gấp 2,84 lần so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng cũng khiến cho chi phí lãi vay năm 2023 của công ty tăng 1,8 lần so với đầu năm, lên gần 32 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý IV/2023 của công ty là gần 12.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp gần 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 5.887 tỷ đồng và 973 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DGC ngày 26/1 đang ở mức là 88.900 đồng/cp.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-cong-ty-dem-10-000-ty-di-gui-ngan-hang-huong-lai-gan-2-ty-dong-moi-ngay-a608521.html