Một số ví dụ về kiểm toán báo cáo tài chính, tham khảo


Thứ 6, 26/08/2022 | 16:13


Hiện nay, kiểm toán báo cáo tài chính là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Hãy cùng MAN - Master Accountant Network, tìm hiểu rõ về hoạt động kiểm toán, thông qua ví dụ về kiểm toán báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là một cuộc kiểm tra độc lập các báo cáo tài chính và các thuyết minh của công ty, thực hiện bởi các kiểm toán viên. Hoạt động này cung cấp cho doanh nghiệp, các đối tác cái nhìn công bằng và trung thực nhất về hoạt động tài chính của công ty.

Các ví dụ về các loại báo cáo tài chính cơ bản trong kiểm toán

Theo ông Lê Hoàng Tuyên - CEO tại MAN, với kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán từ năm 1995, đã chia sẻ trong chuyên mục tin tức MAN: “Trong kiểm toán báo cáo tài chính có nhiều đối tượng báo cáo như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lợi nhuận giữ lại…”

Hãy cùng MAN tìm hiểu về ví dụ của các loại báo cáo tài chính cơ bản sau đây:

Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là báo cáo hoạt động tài chính của một doanh nghiệp, trong một kỳ cụ thể. Báo cáo thể hiện doanh thu và chi phí phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, phi kinh doanh, lãi, lỗ phát sinh trong kỳ này. Khi đó, các kiểm toán viên phải xác minh tính chính xác của báo cáo tài chính.

Ví dụ: Báo cáo kết quả kinh doanh phải cho thấy được hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính của doanh nghiệp, doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ kế toán. Ngoài ra, ở dòng cuối trên báo cáo phải thể hiện lãi hoặc lỗ ròng của doanh nghiệp trong kỳ. Khi kiểm toán viên xác minh báo cáo tài chính, phải xác minh tính chính xác của các giao dịch, bằng cách kiểm tra chéo sổ quỹ tiền mặt và sổ tài khoản cá nhân.

a2

Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán là bản báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. Báo cáo thể hiện được chi tiết khoản tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, cho thấy tài sản công ty sở hữu và các khoản nợ khác.

Thông thường, bảng cân đối kế toán được lập vào cuối năm tài chính hoặc là một thời điểm bất kỳ trong năm, tùy vào mục đích sử dụng của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán được lập dựa trên công thức: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Nhiệm vụ quan trọng của các kiểm toán viên là phải xác minh sự tồn tại chính xác của các tài sản này.

Ví dụ: Một bảng cân đối kế toán phù hợp phải cho thấy giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của một công ty. Các khoản mục trong bảng báo cáo sẽ được trình bày theo thứ tự khả năng thanh khoản. Khi đó, kiểm toán viên sẽ thực hiện việc xác minh sự tồn tại của các khoản mục và tính chính xác của các số liệu.

Kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo về tiền, các khoản tương đương tiền, mà doanh nghiệp đã nhận và phát hành trong một kỳ kế toán cụ thể. Nó cho biết khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ ngắn hạn và các hoạt động kinh doanh tương lai.

Ví dụ: Các báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải thể hiện dòng tiền ra vào trong năm tài chính của doanh nghiệp. Kiểm toán viên khi kiểm tra có thể so sánh các mục nhập có, trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, so với báo cáo của ngân hàng và các chú thích trong báo cáo.

Mục tiêu của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu chính của hoạt động kiểm toán là giúp người xem, đọc và có thể sử dụng báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán tài chính doanh nghiệp sẽ làm tăng độ tin cậy cho các thông tin được ghi trên báo cáo tài chính năm.Cuối cùng, công tác kiểm toán chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro về thuế, nâng cao chất lượng kế toán đơn vị.

Các nguyên tắc trong kiểm toán báo cáo tài chính

Các kiểm toán viên tiến hành việc kiểm toán báo cáo tài chính, cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tuân thủ đúng pháp luật.

- Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong kiểm toán.

- Tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn.

- Đảm bảo thái độ hoài nghi mang tính chất nghề nghiệp.

a3

MAN - Master Accountant Network với kinh nghiệm dày dặn, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Báo cáo thuế, Lập báo cáo giao dịch liên kết, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Dịch vụ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép lao động....

Công ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Thuế MAN

- Địa chỉ: Số 19A, đường 43, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

- Mobile / Zalo: 0903 963 163 - 0903 428 622

- Email: man@man.net.vn

- Fanpage: facebook.com/man.net.vn

- Website: https://man.net.vn/ (xem ngay)

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-so-vi-du-ve-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-tham-khao-a549061.html