Mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023


Thứ 5, 08/09/2022 | 11:27


Cùng sự kiện

Trong những năm qua, việc triển khai công tác BHYT HSSV đã có nhiều kết quả tích cực. Riêng trong năm học 2021-2022, cả nước có khoảng 18,8 triệu em tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 96% tổng số HSSV.

muc dong bao hiem y te doi voi hoc sinh sinh vien nam hoc 2022 2023

 

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://media.chinhphu.vn/muc-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-nam-hoc-2022-2023-102220906093912495.htm