Mức thu lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh năm 2021


Thứ 2, 17/05/2021 | 08:00


Lệ phí nhà nước trong thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và lệ phí thực hiện thủ tục bố cáo thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không bị thu lệ phí theo số lượng nội dung thay đổi. Do đó doanh nghiệp thay đổi một nội dung đơn giản như thay đổi số CMTND của giám đốc cũng phải đống lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới bằng với doanh nghiệp thay đổi nhiều nội dung. Khoản lệ phí nhà nước phải nộp chỉ khác nhau ở phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, bởi có nhiều nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Năm 2021 mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được áp dụng theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC. Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần. Trước thời điểm 20/09/2019, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

18653577619069639394634398172216519153693523n

Như vậy, mức thu lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh bằng với mức thu lệ phí thành lập công ty là 150.000đ/ một lần thực hiện, với mức thu này thì chi phí thành lập công ty không còn cao hơn mức thu của thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Có thể nói mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm mạnh so với thời điểm cũ. Còn đối với phí bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp (Hay phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp) theo Thông tư 47/2019/TT-BTC cũng giảm xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần năm 2019.

Các loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp khác như: Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp;... được giữ nguyên.

Việc giảm lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh, lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp giúp tích kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhưng không phải là cải tiến mà các hiệp hội doanh nghiệp, các luật gia kiến nghị áp dụng. Cộng đồng doanh nghiệp thậm chí còn kiến nghị tăng lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh để bổ sung thêm nhân sự của cơ quan hành chính giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Hiện tại thời gian giải quyết thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định là 03 ngày làm việc, chưa kể thời gian chờ kết quả và sửa hồ sơ thì doanh nghiệp mất trung bình 5 – 10 ngày mới hoàn thành. Trong khi các nước cùng khu vực thời gian giải quyết chỉ dưới 3 ngày, và có thể thực hiện online nhanh gọn.

Thực tiễn khảo sát nhanh các chủ doanh nghiệp thì họ thường sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh để tích kiệm thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính, bởi thời gian mới chính là yếu tố doanh nghiệp cần tích kiệm. Nhiều công ty có thể 2 năm mới thay đổi giấy phép kinh doanh một lần nên nếu giảm đi 100 – 200 nghìn lệ phí nhà nước không phải là vấn đề họ quá quan tâm.

Ngoài ra, khi tham khảo nội dung Thông tư 47/2019/TT-BTC, quý vị cũng lưu ý các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư 47/2019/TT-BTC được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định 120/2016/NĐ-CP; Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 303/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019 và bãi bỏ Thông tư 215/2016/TT-BTC và Thông tư 130/2017/TT-BTC.

Thu Hà

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/muc-thu-le-phi-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-nam-2021-a500688.html