Muốn cải chính năm sinh trong giấy tờ hộ tịch, phải làm như thế nào?


Chủ nhật, 30/10/2022 | 11:00


Cùng sự kiện

Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch theo quy định tại khoản 12, Điều 4, Luật Hộ tịch 2014.
 
Theo quy định tại khoản 3, Điều 14, Luật Hộ tịch thì nội dung đăng ký khai sinh là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào sổ hộ tịch, giấy khai sinh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.
 
Khoản 2, Điều 60, Luật Hộ tịch quy định: Trường hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với nội dung trong sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với sổ hộ tịch.
 
muon cai chinh nam sinh trong giay to ho tich phai lam nhu the nao
Hình minh họa.
 
Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch thì giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. 
 
Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong giấy khai sinh. 
 
Như vậy, để xác định năm sinh của một cá nhân thì phải căn cứ vào giấy khai sinh của người đó.
 
Khi có cơ sở (giấy tờ, tài liệu hợp lệ, bảo đảm giá trị lịch sử, pháp lý) chứng minh có sai sót trong xác định năm sinh khi đăng ký khai sinh thì người dân có quyền đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc cải chính theo quy định của pháp luật.
 
Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/muon-cai-chinh-nam-sinh-trong-giay-to-ho-tich-phai-lam-nhu-the-nao-a555434.html