Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia Việt Nam


Thứ 5, 25/11/2021 | 14:31


Ngày 25/11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường” cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật, có hệ thống ở 63 tỉnh, thành phố từ Trung ương cho đến cấp cơ sở, Hội Luật gia Việt Nam mong muốn đóng góp một phần công sức của mình nhằm đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường vào cuộc sống.

Ngày 25/11 tại Sa Pa tỉnh Lào Cai, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường” cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có Ts. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Luật gia Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam; Ts. Hoàng Văn Vi, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường Miền Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh: Tập huấn này có ý nghĩa quan trọng và là tiền đề cho việc nâng cao nhận thức, kiến thức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, xây dựng môi trường sống trong sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hội Luật Gia - Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia Việt Nam
Ts. Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng Đoàn – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Để Tập huấn được tổ chức thành công, đạt được các mục tiêu đã đề ra, tôi đề nghị các đồng chí tham dự Tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi nội dung trình bày của các báo cáo viên và tích cực tham gia trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề còn chưa rõ để sau khi Tập huấn kết thúc, mỗi đại biểu sẽ là một báo cáo viên, một tuyên truyền viên giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường".

Tại buổi tập huấn, đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên là những chuyên gia có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trình bày, trao đổi về một số nội dung nhằm giúp đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về công tác bảo vệ môi trường và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường thời gian tới.

Thông qua đó, các đại biểu đã nhận thức được: “Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta”, đây là một nhiệm vụ “vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nang-cao-kien-thuc-phap-luat-bao-ve-moi-truong-cho-hv-hlg-viet-nam-a534985.html