Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học


Thứ 3, 10/09/2013 | 04:46


Ngày 9/9/2013, tại hội trường Đại học Khoa học Huế, Dự án Giáo dục vì sự Phát triển bền vững của Bộ giáo dục và Đào tạo, UNESCO và Samsung với diễn đàn đa ngành của UNESCO, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam và UNESCO tổ chức khoá tập huấn truyền thông về lĩnh vực biến đổi khí hậu (BĐKH)…

Ngày 9/9/2013, tạ? hộ? trường Đạ? học Khoa học Huế, Dự án G?áo dục v&?grave; sự Phát tr?ển bền vững của Bộ g?áo dục và Đào tạo, UNESCO và Samsung vớ? d?ễn đàn đa ngành của UNESCO, Bộ Th&oc?rc;ng t?n và truyền th&oc?rc;ng phố? hợp vớ? Đà? t?ếng nó? V?ệt Nam và UNESCO tổ chức khoá tập huấn truyền th&oc?rc;ng về lĩnh vực b?ến đổ? kh&?acute; hậu (BĐKH)&hell?p;Đến tham dự khoá tập huấn có bà Kather?ne Muller - Mar?ne, Trưởng đạ? d?ện Văn phòng UNESCO tạ? V?ệt Nam và bà Hoàng M?nh Nguyệt, Đ?ều phố? chương tr&?grave;nh Truyền th&oc?rc;ng và Th&oc?rc;ng t?n Văn phòng UNESCO tạ? V?ệt Nam&hell?p;, và các g?áo v?&ec?rc;n của khoá tập huấn là các chuy&ec?rc;n g?a nước ngoà? và các nhà báo g?àu k?nh ngh?ệm thuộc trong các lĩnh vực b?ến đổ? kh&?acute; hậu, g?ảm nhẹ th?&ec?rc;n ta? và bảo vệ đa dạng s?nh học.
Bà Muller- Mar?ne, Trưởng đạ? d?ện Văn phòng UNESCO tạ? V?ệt Nam phát b?ểu tạ? buổ? học.Tham dự khoá tập huấn gồm có 20 phóng v?&ec?rc;n từ các Đà? phát thanh, truyền h&?grave;nh, báo ?n, báo mạng và các phóng v?&ec?rc;n thường trú của cơ quan báo ch&?acute; Trung ương đóng tr&ec?rc;n địa bàn Thừa Th?&ec?rc;n - Huế. Đặc b?ệt, là các phóng v?&ec?rc;n của một số địa phương ven b?ển m?ền Trung nơ? thường xuy&ec?rc;n phả? hứng chịu th?&ec?rc;n ta? bất thường do b?ến đổ? kh&?acute; hậu g&ac?rc;y ra.Theo đó, V?ệt Nam chúng ta là một trong những 5 quốc g?a bị ảnh hưởng nặng nề nhất về b?ến đổ? kh&?acute; hậu. Trong đó, BĐKH lu&oc?rc;n làm g?a tăng h?ện tượng như b&at?lde;o lụt, hạn hán kéo dà?, lốc xoáy và sạt lở đất ngh?&ec?rc;m trọng ở các địa phương. Đồng thờ?, BĐKH cũng ảnh hưởng ngh?&ec?rc;m trọng đến đa dạng s?nh học (DDSH) nguồn dự trữ g?en quý h?ếm cần th?ết cho quá tr&?grave;nh phát tr?ển bền vững của mỗ? quốc g?a.
Các nhóm học v?&ec?rc;n rất s&oc?rc;? nổ? trong phần thảo luận về BĐKH.Khoá tập huấn kéo dà? trong 6 ngày, gồm 2 ngày hộ? thảo, 2 ngày thực h?ện bà? tập và 2 ngày xúc t?ến mở chuy&ec?rc;n mục l?&ec?rc;n quan đến vấn đề BĐKH, g?ảm nhẹ th?&ec?rc;n ta? và bảo vệ đa dạng s?nh học và trong quá tr&?grave;nh tập huấn học v?&ec?rc;n phả? thực h?ện bà? tập thực địa để địa phương hoá các vấn đề có t&?acute;nh toàn cầu và nhằm tạo ra h?ệu ứng truyền th&oc?rc;ng l?&ec?rc;n tục và s&ac?rc;u rộng trong cộng đồng được các cơ quan truyền th&oc?rc;ng hỗ trợ tuy&ec?rc;n truyền cho mọ? ngườ? d&ac?rc;n để trở thành một “thành phố đ&oc?rc; thị s?nh thá?, d? sản, văn hóa và m&oc?rc;? trường th&ac?rc;n th?ện”.Hoàng Ngọc

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nang-cao-nhan-thuc-ve-bien-doi-khi-hau-va-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-a750.html

  • Rùa biển đã quay về Hòn Cau

    Rùa biển đã quay về Hòn Cau

    Rùa biển là một trong những sinh vật quý hiếm, đang rất cần sự bảo vệ của chúng ta, trước nguy cơ tuyệt chủng ngày càng cao. Đây là điều đáng nghi ngại cho môi trường biển ngày càng xấu đi, bên cạnh đó việc săn bắt trái phép cũng đã làm giảm số lượng rùa biển đáng kể.