Netlink tuyển chuyên viên kinh doanh truyền thông trên toàn quốc


Thứ 7, 14/09/2013 | 03:40


Bạn là người tài năng, bạn mong muốn tìm kiếm một con đường cho sự nghiệp của mình, bạn muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, Netlink chính là nơi bạn cần tìm đến. Chúng tôi tự hào khẳng định điều đó.

Bạn là ngườ? tà? năng, bạn mong muốn tìm k?ếm một con đường cho sự ngh?ệp của mình, bạn muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổ? của mình, Netl?nk chính là nơ? bạn cần tìm đến. Chúng tô? tự hào khẳng định đ?ều đó.

Netl?nk được b?ết đến là một trong những công ty hàng đầu về truyền thông và ?nternet tạ? V?ệt Nam.

Vớ? phương châm "quy tụ tà? tăng, trao quyền tự quyết, tạo mô? trường làm v?ệc tốt nhất", Netl?nk luôn tạo đ?ều k?ện để mỗ? thành v?ên trong công ty đều có cơ hộ? b?ến k?ến thức, k?nh ngh?ệm trước đây của mình thành ý thức, hành động cụ thể đóng góp vào sự phát tr?ển của Netl?nk. Vớ? những cá nhân có năng lực quản lý, đ?ều hành và chuyên sâu ngh?ệp vụ, Netl?nk có chính sách ưu đã?, tạo đ?ều k?ện thăng t?ến trong công v?ệc.Mạng thông t?n Cần B?ết là một trong những sản phẩm mớ? thuộc dự án PRWeb của Netl?nk. Mạng thông t?n Cần b?ết được trao sứ mệnh quan trọng trở thành t?ên phong trong lĩnh vực truyền thông, markett?ng tương tác tạ? V?ệt Nam. Mạng thông t?n Cần b?ết ra đờ? nhằm mang đến g?ả? pháp truyền thông tố? ưu nhất cho doanh ngh?ệp, hỗ trợ cho doanh ngh?ệp trong v?ệc đăng t?n, bà? quảng bá. (thông t?n tham khảo tạ?: www.canb?et.com.vn; www.prweb.vn; www.netl?nk.vn).

Mạng thông t?n Cần b?ết đã có mặt trên: Ph?ên bản đ?ện tử của Báo Đờ? sống & Pháp luật (www.do?songphapluat.com); Báo đ?ện tử của Đà? Truyền hình V?ệt Nam (www.vtv.vn); Báo đ?ện tử Ngườ? đưa t?n (www.nguo?duat?n.vn); Thờ? báo Đông Nam Á (www.seat?mes.com.vn); Trang t?n tức tổng hợp (www.t?nmo?.vn); Trang t?n Thể thao (www.thethao247.vn); Trang t?n G?a đình (www.yeutretho.com); Trang t?n G?ả? trí (www.eda?ly.vn), Chuyên trang công nghệ Techz (www.techz.vn).

H?ện chúng tô? đang cần tuyển chuyên v?ên k?nh doanh truyền thông tạ?:  
  
1. Khu vực:+ Hà Nộ? (mã NL01\_KD): số lượng 15 ngườ?+ TP.Hồ Chí M?nh (mã NL02\_KD): số lượng 30 ngườ?+ TP.Đà Nẵng (mã NL03\_KD): số lượng 10 ngườ?


2. Mô tả công v?ệc:-       K?nh doanh sản phẩm truyền thông của Mạng thông t?n Cần B?ết;-       G?ớ? th?ệu các tính năng, ưu đ?ểm của sản phẩm, dịch vụ truyền thông đến khách hàng;-       Duy trì và phát tr?ển mố? quan hệ vớ? khách hàng;-       Thực h?ện ký kết hợp đồng;-       Thực h?ện công v?ệc theo ch?ến lược và kế hoạch của công ty.3. Yêu cầu:-       Nữ: từ 22 - 30 tuổ?. Nam: Dướ? 35 tuổ?. Ngoạ? hình tốt.-       Trình độ: Cao đẳng trở lên.-       Có khả năng g?ao t?ếp, đàm phán tốt;-       Chịu áp lực và sẵn sàng làm v?ệc vớ? cường độ cao;-       Ưu t?ên các ứng v?ên có k?nh ngh?ệm Market?ng/ Sales trong lĩnh vực k?nh doanh quảng cáo, truyền thông.4. Quyền lợ?:-       Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty và của Nhà nước.-       Thu nhập hấp dẫn, hưởng theo h?ệu quả công v?ệc và xứng đáng vớ? năng lực.-       Làm v?ệc tạ? mô? trường chuyên ngh?ệp, năng động có nh?ều cơ hộ? phát tr?ển năng lực cá nhân.-       Tham g?a các khoá đào tạo chuyên môn của Công ty. 5. Nộp hồ sơ:- Các ứng v?ên gử? CV qua Ema?l: hr.prweb@netl?nk.vn (gh? rõ mã tuyển dụng trên t?êu đề Ema?l)- Ứng v?ên dự tuyển vu? lòng đ?ền thông t?n vào mẫu CV TẠI ĐÂY- Gử? đính kèm f?le ảnh, kích thước lớn, nhìn rõ mặt, định dạng f?le: jpg- Thờ? hạn nộp hồ sơ: 15/11/2013.- Các hồ sơ gử? sớm sẽ được ưu t?ên. Thờ? hạn nộp hồ sơ có thể kết thúc ngay kh? tuyển đủ các vị trí.- Ch? t?ết l?ên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG NETLINK. Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu ĐTM Cầu G?ấy, đường Dương Đình Nghê, phường Yên Hòa, quận cầu G?ấy, Hà Nộ?.Đ?ện thoạ?: 04 629 46 361. Ms. Hạnh (phòng Hành chính Nhân sự)

Netl?nk


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/netlink-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-truyen-thong-tren-toan-quoc-a1251.html