Ngân hàng có lãi suất cao nhất trong ngày 2/5


Thứ 7, 02/05/2020 | 01:32


Bảo Việt Bank là ngân hàng có lãi suất cao nhất trong ngày 2/5 với kỳ hạn 03 tháng gửi tại quầy là 4,75%. Trong khi đó VietinBank lại đứng đầu về gửi online với mức 5,00%

Bảo Việt Bank là ngân hàng có lãi suất cao nhất trong ngày 2/5 với kỳ hạn 03 tháng gửi tại quầy là 4,75%. Trong khi đó VietinBank lại đứng đầu về gửi online với mức 5,00%.

Theo Viettime cập nhật sáng 2/5, lãi suất ngân hàng hôm nay với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy đang được niêm yết trong khoảng 0,10% - 8,30% mỗi năm tuỳ theo kỳ hạn và ngân hàng.

Với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến (online), lãi suất ngân hàng hôm nay nhìn chung cao hơn, đang dao động quan mức 0,10% - 8,76% mỗi năm.

Cụ thể, với hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn, lãi suất cao nhất là 0,50% ghi nhận tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Nếu gửi online cho kỳ hạn tương tự, lãi suất cao nhất cũng là 0,50% thuộc về Ngân hàng TMCP Đại dương (OceanBank).

Đối với kỳ hạn 03 tháng, khách hàng gửi tại quầy Ngân hàng Bảo Việt (Bảo Việt Bank) được hưởng lãi suất cao nhất là 4,75%. Nếu gửi online, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có lãi suất cao nhất, chạm mức 5,00%.

Với kỳ hạn 06 tháng, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) hỗ trợ mức lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tại quầy là 7,50%. Khách hàng gửi online có thể chọn Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với lãi suất vượt trội, lên tới 8,21%.

Đối với kỳ hạn 09 tháng, lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tại quầy vẫn được ghi nhận tại NCB, chạm mức 7,55%. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có mức lãi suất ưu đãi nhất cho khách hàng gửi online, lên tới 8,36%.

Với kỳ hạn 12 tháng, NCB có lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tại quầy là 8,00%. Trong khi đó, SCB hỗ trợ lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tiết kiệm online, lên tới 8,66%.

Đối với kỳ hạn 18 tháng, khách hàng gửi tại quầy nên chọn NCB bởi lãi suất vượt trội, chạm mức 8,15%. Nếu chọn gửi online, SCB sẽ hỗ trợ lãi suất ưu đãi nhất là 8,76%.

Với kỳ hạn dài hơn như 24 tháng và 36 tháng, NCB có lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tại quầy là 8,30%. Tương tự, SCB có lãi suất cao nhất cho khách hàng muốn gửi tiết kiệm online, đều ở mức 8,56%.

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy của các ngân hàng mới nhất trong ngày 2/5:

Minh Khôi (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-hang-co-lai-suat-cao-nhat-trong-ngay-25-a321756.html