Ngân hàng Eximbank có Tổng giám đốc mới


Chủ nhật, 22/12/2013 | 00:10


(ĐSPL)-Kể từ ngày 20/12, ông Nguyễn Quốc Hương chính thức giữ cương vị Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank.

(ĐSPL)-Kể từ ngày 20/12, ông Nguyễn Quốc Hương chính thức g?ữ cương vị Tổng g?ám đốc của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu V?ệt Nam Ex?mbank.

Ông Quốc Hương được bổ nh?ệm để thay ông Trương Văn Phước, vừa nhận nh?ệm vụ tạ? Ủy ban G?ám sát tà? chính Quốc g?a.

Tổng g?ám đốc trẻ tuổ? của Ngân hàng Ex?mbank.

Trước đó, ông Quốc Hương đã được Chủ tịch Hộ? đồng Quản trị, Lê Hùng Dũng ký quyết định bổ nh?ệm vớ? chức danh quyền Tổng g?ám đốc Ex?mbank từ ngày 5/9/2013

Tân Tổng g?ám đốc Ex?mbank, ông Nguyễn Quốc Hương s?nh năm 1971, có học vị thạc sĩ k?nh tế, Đạ? học K?nh tế TP.HCM.

Ông đã có thâm n?ên công tác tạ? Ex?mbank từ năm 1993 tạ? phòng tín dụng cho đến đầu năm 2005. Tháng 2/2006, ông Hương lên làm Phó tổng g?ám đốc của ngân hàng này.

Tạ? Ex?mbank, ông Nguyễn Quốc Hương đang g?ữ hơn 41.600 cổ ph?ếu, ch?ếm tỷ lệ 0,6\% vốn đ?ều lệ của ngân hàng.

Bên cạnh đó, từ ngày 20/12, Hộ? đồng quản trị Ex?mbank cũng ban hành quyết định phân công ông Nguyễn Quang Thông, thành v?ên Hộ? đồng quản trị g?ữ chức danh Phó Chủ tịch nh?ệm kỳ V (2010-2015).

H?ện tổng số thành v?ên Hộ? đồng quản trị Ex?mbank nh?ệm kỳ V có 7 thành v?ên. Trong đó, chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng, 3 phó chủ tịch là các ông Naok? N?sh?zawa, Hà Thanh Hùng và Nguyễn Quang Thông. Ban đ?ều hành có 14 thành v?ên, bao gồm ông Nguyễn Quốc Hương - Tổng g?ám đốc và 13 Phó tổng g?ám đốc.

V?ệt Hương (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-hang-eximbank-co-tong-giam-doc-moi-a14622.html