Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ thông qua việc trả cổ tức


Chủ nhật, 25/04/2021 | 01:05


Cùng sự kiện

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc SHB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc SHB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tại văn bản số 2514/NHNN-TTGSNH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới ban hành về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ thêm 1.750.512.900.000 đồng (Một nghìn bảy trăn năm mươi tỷ năm trăm mười hai triệu chín trăm nghìn đồng) dưới hình thức chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Ngoài việc trả cổ tức năm 2019, tại đại hội cổ đông thường niên 2021 diễn ra ngày 22/4, các cổ đông ngân hàng này cũng thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 là 10,5%, giao cho HĐQT thực hiện các công tác tiếp theo và chọn thời điểm chi trả phù hợp cho cổ đông ngay trong năm nay.

Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức tổng cộng tới 20,5% trong năm 2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng., tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại.

Văn bản của NHNN cũng nêu rõ, SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

SHB chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ nêu trên khi đã thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản vay của Công ty cổ phần BOT 38 theo kết luận thanh tra số 44/KL-TTGS ngày 13/9/2019 của NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh; tuân thủ quy định của pháp luật và chỉ đạo có liên quan của NHNN.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SHB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cổ phiếu SHB là một trong những "hiện tượng" đáng chú ý trên sàn chứng khoán thời gian gần đây với đà tăng mạnh và thanh khoản cực "khủng". Mã này hiện giao dịch ở mức 27.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá của ngân hàng đạt hơn 47,2 nghìn tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-hang-nha-nuoc-chap-thuan-viec-shb-tang-von-dieu-le-thong-qua-viec-tra-co-tuc-a363528.html