Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất


Thứ 4, 13/05/2020 | 06:58


Theo thông báo của ngân hàng Nhà nước, từ ngày 13/5 điều chỉnh giảm một loạt mức lãi suất điều hành với mức giảm lớn nhất 0,5%/năm.

Theo thông báo của ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ ngày 13/5 điều chỉnh giảm một loạt mức lãi suất điều hành với mức giảm lớn nhất 0,5%/năm.

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất nói trên, có hiệu lực từ ngày 13/5.

Trong lần điều chỉnh này, NHNN giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; giảm lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; giảm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Từ ngày 13/5, lãi suất cho vay tiếp tục giảm. 

Với lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN cũng giảm từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm.

Ngoài ra, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 cũng sẽ giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của QTDND và TCTCVM đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Đây là lần giảm lãi suất điều hành lần thứ 2 liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trước đó ngày 17/3 NHNN cũng đã giảm mạnh các mức lãi suất, tối đa lên đến 1 điểm phần trăm.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-dieu-chinh-giam-cac-muc-lai-suat-a323176.html