Ngân hàng SHB trước ĐHCĐ: sắp hoàn thành bán SHB Finance


Thứ 4, 15/03/2023 | 13:50


Cùng sự kiện

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.658 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 551 nghìn tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2022 đạt hơn 19.350 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của SHB năm 2022 đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn, quản lý rủi ro của SHB đều đạt ở mức tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Năm qua, SHB cũng đã tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho cổ đông bằng việc tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch về thông tin, chi trả cổ tức 15%. Ngày 04/1/2023, NHNN đã có văn bản số 08/QĐ-NHNN chấp thuận sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng với số vốn điều lệ mới là 30.674 tỷ đồng. Ngày 9/1/2023, cổ phiếu được phát hành chi trả cổ tức nêu trên được chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

shb 9495

SHB Finance bán cho “đại gia” Thái

Một thông tin đáng chú ý trước ĐHCĐ của ngân hàng SHB năm 2023 sắp tới là Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance)

Tính đến tháng 10/2022, công ty SHB Finance có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng và do ngân hàng SHB sở hữu 100%.

Đến ngày 25/8/2021, Ngân hàng SHB thông báo ký kết các thỏa thuận chuyển nhượng vốn điều lệ tại SHB Finance cho Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan – thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG – Nhật Bản.

Theo đó, khi hai bên đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật và đạt được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cũng như cơ quan quản lý có liên quan của Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản; ngân hàng SHB sẽ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của SHB Finance cho Krungsri và sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn còn lại sau 3 năm.

SHB đang hoàn tất những bước cuối cùng trong lộ trình chuyển nhượng SHB Finance cho Ngân hàng Krungsri của Thái Lan. Cụ thể, ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản chấp thuận cho SHB Finance chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Các thông tin về trụ sở công ty, loại hình kinh doanh, vốn điều lệ sẽ không thay đổi.

Theo đại diện Lãnh đạo SHB, Ngân hàng sẽ tận dụng tối đa nguồn vốn từ thỏa thuận kể trên để đầu tư củng cố nền tảng, thúc đẩy phát triển các phân khúc khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro.

Liên quan đến vấn đề nhân sự tại SHB, nhà băng này đã quyết định số 58/QĐ-HĐQT, bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam kể từ ngày 1/3/2023.

Được biết, ngân hàng SHB cũng đã công bố Thông báo về việc Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ngân hàng SHB Nội nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội dự kiến bầu bổ sung và thay thế là 4 người, trong đó dự kiến là 1 thành viên HĐQT độc lập.

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-hang-shb-truoc-dhcd-sap-hoan-thanh-ban-shb-finance-a568816.html