Ngành Hải Quan đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hoá, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19


Thứ 6, 15/10/2021 | 15:37


Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước nói riêng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính…Tổng cục Hải quan đã thực hiện một số giải pháp để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hoá, kịp thời hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tổng cục đã triển khai nhóm giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo đó, chấp nhận cho doanh nghiệp được nộp chứng từ dưới dạng điện tử thuộc hồ sơ hải quan để thông quan hàng hoá; thành lập các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, kèm các danh sách cán bộ, số điện thoại từ cấp Tổng cục, Cục Hải quan đến cấp Chi cục làm việc 24/7 để kịp thời tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hoá.

21

Ngành Hải quan cố gắng giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hoá.

Với hàng nhập khẩu là vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine và sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch, Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn việc tạo điều kiện thuận lợi, thông quan nhanh các lô hàng; Cho phép doanh nghiệp được đưa các lô hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt như thuốc, vaccine, sinh phẩm… yêu cầu nhiệt độ bảo quản về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan dừng tổ chức kiểm tra đánh giá tuân thủ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh thu thập, phân thông tin đối với các chuyên đề được giao, mở rộng điều tra, xác minh đối với các vụ kiện giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ, EU, Ấn Độ để xây dựng kế hoạch định hướng kiểm tra sau thông quan; chuẩn bị kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021.

Đối với việc hỗ trợ thủ tục xuất khẩu nông sản qua các tỉnh biên giới phía Bắc, ngành Hải quan đã khẩn trương tạo điều kiện và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng hoá xuất khẩu là nông sản qua cửa khẩu biên giới. Cùng với đó, ngành Hải quan giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hoá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đóng gói gia cố bao bì, phân loại hàng hoá dưới sự giám sát của cơ quan hải quan…không làm thay đổi xuất xứ, nguồn gốc…

22

Hoạt động soi chiếu container tại Cát Lái - TP Hồ Chí Minh.

Ngành Hải quan cũng triển khai nhiều nhóm giải pháp khác cho doanh nghiệp như hỗ trợ thông quan nhanh đối với hàng hoá nhập khẩu là vật tư thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo, các giải pháp về chính sách thuế và thu, nộp thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu,; xây dựng chủ trương, chính sách hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Hải quan đã tổ chức, điều hành và bố trí nhân lực đảm bảo việc thông quan hàng hoá. Các đơn vị xây dựng nhiều phương án với các giải pháp (về công nghệ thông tin, về hạ tầng, về trang thiết bị phòng, chống dịch, về bố trí và bảo đảm an toàn cho lực lượng cán bộ công chức trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát…) để việc thông quan hàng hoá không bị gián đoạn, không làm đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hoá và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý hải quan, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài chính.

Thanh Tâm

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nganh-hai-quan-day-nhanh-toc-do-thong-quan-hang-hoa-kip-thoi-ho-tro-doanh-nghiep-hoat-dong-xuat-nhap-khau-trong-boi-canh-dich-covid-19-a516331.html

Tag: