Ngành ngân hàng lạc quan về tình hình năm 2014


Thứ 4, 08/01/2014 | 03:06


Trong đầu quý của năm 2014, các ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục tuyển mới lao động. 10 – 20\% là con số tăng trưởng tín dụng đầy khả quan mà các ngân hàng dự kiến sẽ đạt được trong năm nay.

Trong đầu quý của năm 2014, các ngân hàng cho b?ết sẽ t?ếp tục tuyển mớ? lao động. 10 – 20\% là con số tăng trưởng tín dụng đầy khả quan mà các ngân hàng dự k?ến sẽ đạt được trong năm nay.

Theo kết quả cuộc đ?ều tra xu hướng k?nh doanh quý 1/2014 do Vụ Dự báo thống kê t?ền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thực h?ện, các ngân hàng đang lạc quan hơn về tình hình k?nh doanh.

Theo đánh g?á của các tổ chức tín dụng (TCTD), các yếu tố nộ? tạ? ảnh hưởng trực t?ếp tớ? hoạt động k?nh doanh của các TCTD như: năng lực tà? chính, nguồn nhân lực, trang th?ết bị, công nghệ, chính sách và năng lực quản trị rủ? ro, chính sách lã? suất, tín dụng, tỷ g?á, chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD… đều d?ễn b?ến thuận lợ? hơn trong quý IV/2013 so vớ? quý l?ền trước và sẽ t?ếp tục xu hướng cả? th?ện trong năm 2014.

Bên cạnh đó, hầu hết các nhân tố khách quan thuộc mô? trường k?nh doanh của ngành tà? chính – ngân hàng như: chính sách tín dụng, lã? suất và tỷ g?á, cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN, cầu của nền k?nh tế, sự cạnh tranh từ các TCTD khác… cũng được các TCTD đánh g?á là d?ễn b?ến ổn định hoặc có thuận lợ? hơn và sẽ được cả? th?ện hơn nh?ều trong năm 2014.

t?nh-h?nh-2014.jpg" alt="Ngành ngân hàng lạc quan về tình hình năm 2014" w?dth="500" />
Năm 2014 hứa hẹn nền k?nh tế sẽ ổn định, tăng trưởng.
Về nhu cầu sử dụng dịch vụ tạ? các TCTD của khách hàng. Các nhu cầu của khách hàng đang t?ếp tục phục hồ?, có xu hướng tăng nhẹ trong những tháng cuố? năm 2013 và dự k?ến sẽ t?ếp tục tăng nhẹ trong năm 2014, đặc b?ệt là nhu cầu gử? t?ền và vay vốn. Trong đó, nhu cầu vay vốn từ nhóm khách hàng cá nhân luôn có xu hướng tăng mạnh hơn từ nhóm khách hàng doanh ngh?ệp và nhu cầu từ các doanh ngh?ệp nhỏ và vừa luôn cao hơn nhu cầu bình quân của nhóm khách hàng doanh ngh?ệp.Nhờ đó, tình hình k?nh doanh của các TCTD trong quý IV/2013 đã có nh?ều chuyển b?ến tích cực so vớ? quý III/2013 - lần đầu t?ên gh? nhận kể từ kh? NHNN t?ến hành đ?ều tra xu hướng k?nh doanh đố? vớ? các TCTD, đánh g?á về d?ễn b?ến thực tế tốt hơn so vớ? mức kỳ vọng trước đó.

Hầu hết các TCTD cho b?ết đã g?ữ nguyên hoặc g?ảm nhẹ mức g?á bình quân các sản phẩm dịch vụ của họ trong quý IV/2013 và dự k?ến duy trì ổn định trong quý I/2014 để thúc đẩy khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Các TCTD dự báo mức độ rủ? ro của các nhóm khách hàng không thay đổ? nh?ều trong quý I/2014 nhưng có ch?ều hướng g?ảm dần. Đặc b?ệt, trên 50\% TCTD kỳ vọng quá trình tá? cơ cấu các doanh ngh?ệp nhà nước sẽ g?úp g?ảm rõ rệt rủ? ro của nhóm khách hàng này trong năm 2014.

Hầu hết các TCTD kỳ vọng huy động vốn từ nền k?nh tế và dư nợ tín dụng năm 2014 sẽ tăng so vớ? năm 2013 vớ? mức tăng phổ b?ến từ 10-20\%. Trong đó, huy động vốn và dư nợ tín dụng bằng VND được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn rõ rệt so vớ? ngoạ? tệ, huy động vốn các kỳ hạn ngắn dướ? 6 tháng được dự k?ến tăng trưởng cao hơn các kỳ hạn dà?.

Kết quả đ?ều tra còn cho thấy hầu hết các TCTD nhận định tình hình thanh khoản của họ duy trì ổn định hoặc cả? th?ện trong quý IV/2013, thanh khoản đạt trạng thá? tốt đố? vớ? cả VND và ngoạ? tệ. Trạng thá? thanh khoản tích cực dự k?ến sẽ t?ếp tục duy trì trong năm 2014. Các TCTD cũng cho b?ết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của họ g?ảm trong quý IV/2013 và dự k?ến t?ếp tục g?ảm trong quý I/2014 so vớ? quý l?ền trước.

Bên cạnh 60\% TCTD đánh g?á nguồn nhân lực tạ? thờ? đ?ểm h?ện tạ? vừa đủ đáp ứng nhu cầu của họ, vẫn có 40\% TCTD đánh g?á h?ện tạ? đang th?ếu lao động và dự k?ến sẽ tăng thêm lao động trong quý tớ?.

Theo Cafef

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nganh-ngan-hang-lac-quan-ve-tinh-hinh-nam-2014-a17145.html

Tag: