Ngày 23/3, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu


Thứ 2, 21/03/2022 | 15:49


Cùng sự kiện

Theo Chương trình làm việc phiên họp thứ 9, ngày 23/3, UBTV Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

Văn phòng Quốc hội vừa có thông báo về chương trình điều chỉnh phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, chương trình phiên họp đợt 2, có bổ sung nội dung xem xét thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022. Nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định vào thứ Tư (ngày 23/3).

Kinh doanh - Ngày 23/3, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Ảnh minh họa

Bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình nội dung này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, còn với các thuế khác như VAT hay thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022 theo đề nghị của bộ Tài chính.

Bộ này đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít.

Theo bộ Tài chính, với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2019) sẽ giảm cả năm khoảng 29.035 tỷ đồng/năm.

Việc này tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT) cả năm khoảng 31.938 tỷ đồng/năm (số giảm thu ngân sách nhà nước bình quân 1 tháng là 2.661,6 tỷ đồng/tháng).

Nếu tính giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 01/4/2022 thì số giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT) sẽ khoảng 23.954 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-23-3-thuong-vu-quoc-hoi-se-xem-xet-giam-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-a531758.html