Ngày 3/12, Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về 2 quận mới


Thứ 7, 30/11/2013 | 04:44


(ĐSPL) - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013 theo kế hoạch.

(ĐSPL) - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nộ? sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tạ? kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013 theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nộ? Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu UBND huyện Từ L?êm chỉ đạo UBND các xã và thị trấn của huyện tổ chức hộ? nghị x?n ý k?ến nhân dân về v?ệc đ?ều chỉnh địa g?ớ? hành chính huyện Từ L?êm thành ha? quận và thành lập 23 phường mớ?.


Đạ? lộ Thăng Long chạy qua huyện Từ L?êm

Theo kế hoạch, UBND Thành phố có tờ trình và đề án đề nghị địa g?ớ? hành chính huyện Từ L?êm để thành lập 2 quận và 23 phường tạ? kỳ họp thứ 8. Sau kh? Hộ? đồng nhân dân (HĐND) thông qua, UBND Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Nộ? vụ tổ chức Hộ? nghị l?ên bộ thẩm định để trình Chính phủ tạ? kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

 

V?ệc x?n ý k?ến nhân dân hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/12/2013 và v?ệc tổ chức họp HĐND huyện hoàn thành vào ngày 5/12/2013.

Chủ tịch Thảo cũng chỉ đạo v?ệc tổ chức hộ? nghị lấy ý k?ến ngườ? dân cần thực h?ện từ cấp thôn, tổ dân phố, thành phần là cử tr? đạ? d?ện hộ g?a đình. Hộ? nghị phả? có b?ên bản gh? rõ những thông t?n như số hộ dân, tổ dân phố, số cử tr? đạ? d?ện hộ, tóm tắt, tổng hợp ý k?ến, số ngườ? nhất trí, không nhất trí vớ? chủ trương…

Vớ? mật độ dân số cao và không ngừng g?a tăng, UBND huyện Từ L?êm có 16 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn Cầu D?ễn và 15 xã vớ? tổng d?ện tích đất tự nh?ên là 75,15 km2 và dân số 550.000 ngườ?, là địa bàn có nh?ều công trình quan trọng, nh?ều chuỗ? đô thị, trong quy hoạch hệ thống đô thị V?ệt Nam và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, huyện Từ L?êm đều nằm trọn trong khu vực quy hoạch đô thị khu trung tâm Thủ đô. V?ệc đ?ều chỉnh địa g?ớ? hành chính để thành 2 quận mớ? và 23 phường của Từ L?êm được đánh g?á là hết sức cần th?ết.

K?m L?nh

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-312-ha-noi-hoan-thanh-lay-y-kien-nhan-dan-ve-2-quan-moi-a11150.html