Nghệ An: Chất lượng nước sinh hoạt có được cải thiện?


Thứ 2, 07/07/2014 | 03:05


(ĐSPL) - Mặc dù đã được trao đổi, hứa hẹn nhiều nhưng chất lượng nước sinh hoạt của người dân ở Nghệ An vẫn chưa thực sự đảm bảo.

(ĐSPL) - Mặc dù cơ quan chủ quản đã giải trình, hứa hẹn với cử tri trong tỉnh nhiều lần thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh, nhưng đến nay, sau hơn 6 tháng, chất lượng nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn vẫn chưa thực sự đảm bảo.

Xem Clip tại đây (Nguồn: NTV):