Nghịch lý tại DNNN Lãnh đạo hưởng lương cao ngất, lỗ đổ cho... thị trường!


Chủ nhật, 22/09/2013 | 04:01


Cùng sự kiện

(ĐSPL) Mức lương thực hưởng của lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước vừa công bố gây sốc dư luận. Một số đơn vị mà lương của lãnh đạo cao như Petrolimex, SaigonPetro, Cienco 4, Vinafood 1, Vinafood 2, có mức lương tới gần 60 triệu đồng/người/tháng.

(ĐSPL) - Mức lương thực hưởng của lãnh đạo nh?ều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước do K?ểm toán Nhà nước vừa công bố gây sốc dư luận. Một số đơn vị mà lương của lãnh đạo cao như Petrol?mex, Sa?gonPetro, C?enco 4, V?nafood 1, V?nafood 2, có mức lương tớ? gần 60 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng. 

“Lỗ cao, lương khủng”?!

Sáng 25/7, K?ểm toán Nhà nước họp báo công bố kết quả k?ểm toán năm 2012 về n?ên độ ngân sách 2011. Kết quả k?ểm toán tạ? các doanh ngh?ệp Nhà nước cho thấy, 23/27 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước làm ăn có lã?, 4/27 thua lỗ.

Qua rà soát vấn đề t?ền lương, K?ểm toán Nhà nước phát h?ện một số đơn vị thuộc các tập đoàn, tổng công ty chưa xây dựng g?á t?ền lương hoặc đã xây dựng nhưng chưa phù hợp. Đ?ển hình, các công ty TNHH một thành v?ên thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình g?ao thông 8 (C?enco 8) - bộ G?ao thông vận tả?, và các công ty con thuộc Tổng công ty Xây dựng nông ngh?ệp và phát tr?ển nông thôn (V?nacco); Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm ngh?ệp V?ệt Nam (V?nafor) xây dựng đơn g?á t?ền lương trên cơ sở doanh thu bao gồm cả doanh thu hoạt động sản xuất k?nh doanh, doanh thu từ cổ tức và t?ền gử? ngân hàng.

Theo kết quả k?ểm toán, Tập đoàn Xăng dầu V?ệt Nam (Petrol?mex) lỗ 1.671 tỷ đồng nhưng lãnh đạo Tập đoàn vẫn hưởng mức lương cao. Đạ? d?ện K?ểm toán Nhà nước nhận định, v?ệc g?ao đơn g?á t?ền lương và phân phố? quỹ t?ền lương g?ữa các đơn vị trong tập đoàn, tổng công ty và g?ữa các bộ phận trong đơn vị còn chưa hợp lý, chưa tương xứng vớ? h?ệu quả sản xuất k?nh doanh. Tạ? Tập đoàn Xăng dầu V?ệt Nam (Petrol?mex), công ty mẹ và các công ty con 100\% vốn xây dựng đơn g?á t?ền lương chung cho khố? k?nh doanh xăng dầu, sau đó tập đoàn g?ao đơn g?á t?ền lương cho các đơn vị trên cơ sở đơn g?á t?ền lương tổng hợp, không xây dựng, quyết toán đơn g?á t?ền lương r?êng.

Tập đoàn xăng dầu V?ệt Nam k?nh doanh thua lỗ nhưng lương của lãnh đạo vẫn cao

Trả lờ? báo chí hồ? cuố? năm 2012, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng g?ám đốc Petrol?mex, cho b?ết mình đang được hưởng lương 40 tr?ệu đồng/tháng, còn Chủ tịch HĐQT Petrol?mex lương hơn 50 tr?ệu đồng/tháng. Trong kh? đó, theo số l?ệu của K?ểm toán Nhà nước, năm 2011, Petrol?mex đã k?nh doanh thua lỗ 1.671 tỷ đồng.

Theo K?ểm toán Nhà nước, thu nhập bình quân của các chức danh quản lý thuộc khố? văn phòng tạ? một số tập đoàn, tổng công ty cao hơn nh?ều so vớ? mức thu nhập bình quân tạ? các đơn vị thành v?ên trong tập đoàn, tổng công ty. Đ?ển hình V?nafood 1, thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty năm 2011 là 56,5 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng, khố? văn phòng là 28,4 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng. Trong kh? công ty CP Xây dựng và Chế b?ến Vĩ Hà có thu nhập cao nhất trong các đơn vị thành v?ên được k?ểm toán là 6,5 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng. V?nafood 2, lãnh đạo tổng công ty là 79,749 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng, khố? văn phòng là 32,9 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng. Trong kh? đó, công ty Lương thực Đồng Tháp có thu nhập cao nhất trong các đơn vị thành v?ên được k?ểm toán là 11,175 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng.

Trao đổ? vớ? phóng v?ên, ông Nguyễn Hồng Long, K?ểm toán trưởng K?ểm toán Nhà nước chuyên ngành VI (các tập đoàn, tổng công ty nhà nước) cho rằng, mức thu nhập của các lãnh đạo này hoàn toàn đúng pháp luật. Bở? vớ? các công ty TNHH một thành v?ên 100\% vốn Nhà nước, đơn g?á t?ền lương có sự đồng thuận của bộ LĐ-TB và XH và bộ Tà? chính. Hơn nữa, các Tổng công ty V?nafood 1, V?nafood 2 đều là những đơn vị làm ăn có lã?.

Nhưng r?êng trường hợp của Petrol?mex mặc dù k?nh doanh thua lỗ nhưng lãnh đạo vẫn hưởng mức lương cao. Ông Nguyễn Hồng Long cho rằng, Petrol?mex tham g?a bình ổn thị trường g?á xăng dầu, do đó, mức lương cao của các lãnh đạo vẫn phù hợp vớ? quy định tạ? Thông tư 07/2005 của bộ LD-TB và XH. Ngoà? ra, mức lương của lãnh đạo công ty TNHH một thành v?ên 100\% vốn Nhà nước như Petrol?mex có sự đồng thuận của bộ LĐ-TB và XH.

Cần m?nh bạch các khoản t?ền lương ch? trả

Trước đó, tạ? kỳ họp Quốc hộ? cuố? năm 2012, vấn đề lương lãnh đạo của Petrol?mex cũng đã từng làm “nóng” nghị  trường sau kh? Tổng k?ểm toán Nhà nước Đ?nh T?ến Dũng công kha? trước Quốc hộ? số lỗ của doanh ngh?ệp này là 1.423 tỷ đồng, nhưng năm 2010 lương lãnh đạo là 70 tr?ệu và năm 2011 là 58 tr?ệu. Tuy nh?ên, một câu trả lờ? thỏa đáng về v?ệc tạ? sao lỗ lớn lương vẫn cao đã không xuất h?ện tạ? d?ễn đàn này.

L?ên quan đến một số doanh ngh?ệp tuy lỗ nh?ều năm nhưng lương lãnh đạo vẫn rất cao, ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng, Phó chủ nh?ệm ủy ban các vấn đề xã hộ? đã đề nghị Thủ tướng cho b?ết ý k?ến về vấn đề này. Tạ? văn bản trả lờ?, Thủ tướng nêu rõ, nếu doanh ngh?ệp bảo đảm các đ?ều k?ện về lợ? nhuận, năng suất lao động thì t?ền lương của v?ên chức quản lý tố? đa bằng 2,7 lần mức lương tố? th?ểu chung. Doanh ngh?ệp có h?ệu quả cao thì v?ên chức quản lý được tăng thêm t?ền lương tố? đa không quá 2 lần mức lương tính theo hệ số lương và mưc lương tố? th?ểu tính đơn g?á t?ền lương của ngườ? lao động. Theo đó, năm 2011 mức lương của chủ tịch tập đoàn k?nh tế tố? đa không quá 61 tr?ệu đồng/tháng.

Theo một chuyên g?a k?nh tế nhận định, mức lương như trên là rất nhỏ so vớ? tầm cỡ của tập đoàn, tổng công ty. Thậm chí, nó không đúng vớ? g?á thị trường. Những ngườ? đứng đầu đó đang quản lý cả một khố? tà? sản rất lớn của cả nước, doanh số lớn. Bức xúc mà dư luận đặt ra là do mức thu nhập đó cao so vớ? bình d?ện chung của quốc doanh. Nếu chỉ đặt ở khía cạnh lương cao thì không là gì so vớ? doanh ngh?ệp tư nhân. Một doanh ngh?ệp tư nhân có doanh số một năm và? ngàn tỉ đồng thì lương g?ám đốc cũng trên 40 tr?ệu đồng, có kh? còn cao hơn gấp mấy lần. H?ện có rất nh?ều doanh ngh?ệp tư nhân sẵn sàng trả lương cao vớ? đ?ều k?ện ngườ? được thuê có thể đem về lợ? nhuận tốt cho doanh ngh?ệp.

Trao đổ? vớ? PV báo ĐS&PL, ĐBQH Nguyễn Thị Khá cho rằng, đã có nh?ều ý k?ến đề cập đến vấn đề này, tuy nh?ên đó cũng là câu chuyện…“tế nhị”. Đúng lý ra, các doanh ngh?ệp được nhà nước g?ao cho họ cơ chế tự chịu trách nh?ệm, song lỗ- lã? ra sao thì Nhà nước vẫn phả? chịu trách nh?ệm vì Nhà nước nắm vốn đ?ều phố?. Nhưng thực chất nó? về vấn đề lương thì rất là khó, có những nơ? nộp ngân sách thì báo lỗ nhưng tổng kết, tính lương thì lạ? lã??! Thực tế, vẫn có một số doanh ngh?ệp xác định t?ền lương được hưởng chưa theo đúng quy định, như trích một phần từ quỹ t?ền lương của ngườ? lao động để bổ sung vào quỹ lương của v?ên chức quản lý, hoặc gộp quỹ t?ền lương của v?ên chức quản lý vào quỹ t?ền lương của ngườ? lao động để phân phố?, dẫn đến t?ền lương thực tế của một số v?ên chức quản lý quá cao. Bây g?ờ, cần có một cơ chế k?ểm tra và đặc b?ệt sau kh? k?ểm toán thì xử lý như thế nào, cũng chẳng thấy a? nó? xử lý đến đâu. Vì vậy, K?ểm toán Nhà nước sẽ k?ến nghị như thế nào cho phù hợp và k?ến nghị phả? có cơ sở thực h?ện.

Ông Lê M?nh Khả? trả lờ? trong họp báo

Ông Lê M?nh Khá?, Phó tổng K?ểm toán Nhà nước cho b?ết: “Cơ chế t?ền lương, đặc b?ệt cho các cấp lãnh đạo, các đơn vị h?ện còn nh?ều bất cập. K?ểm toán Nhà nước đã có nh?ều k?ến nghị về vấn đề này và vừa qua Chính phủ đã ban hành quy định mớ? về đ?ều chỉnh các khoản t?ền lương ch? trả, làm sao cho hợp lý, chính xác”. Nó? như vậy, b?ết đến kh? nào hết cảnh k?nh doanh cứ lỗ, vẫn nhận lương cao?

+ Theo kết quả k?ểm toán, Tập đoàn Xăng dầu V?ệt Nam (Petrol?mex) lỗ 1.671 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng công trình g?ao thông 8 (C?enco 8) lỗ 137,9 tỷ đồng; Tổng công ty cổ phần  Xây dựng Công ngh?ệp V?ệt nam (V?na?ncon) lỗ 19,8 tỷ đồng; Tổng công ty xăng dầu Quân độ? (M?peco) lỗ 17,1 tỷ đồng...

+ Bộ Lao động - Thương b?nh và Xã hộ? đã trình Chính phủ Nghị định quy định về chế độ t?ền lương, thù lao, t?ền thưởng đố? vớ? v?ên chức quản lý công ty TNHH một thành v?ên do Nhà nước làm chủ sở hữu để áp dụng trong năm 2014 theo hướng gắn chặt hơn t?ền lương của v?ên chức quản lý vớ? h?ệu quả sản xuất k?nh doanh, có khống chế mức tố? đa, bảo đảm không có sự chênh lệch quá lớn t?ền lương g?ữa v?ên chức quản lý vớ? ngườ? lao động trong doanh ngh?ệp và g?ữa các doanh ngh?ệp Nhà nước.

G?ang-Thơm

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghich-ly-tai-dnnn-lanh-dao-huong-luong-cao-ngat-lo-do-cho-thi-truong-a2226.html