Nghiên cứu mới: Rửa tay để tự tin hơn


Thứ 4, 30/10/2013 | 07:00


(ĐSPL) - Một nghiên cứu chỉ ra rằng rửa tay giúp chúng ta cảm thấy tự tin và hài lòng hơn sau khi gặp thất bại hay đưa ra một quyết định.

(ĐSPL) - Một ngh?ên cứu chỉ ra rằng rửa tay g?úp chúng ta cảm thấy tự t?n và hà? lòng hơn sau kh? gặp thất bạ? hay đưa ra một quyết định. 

Ngh?ên cứu được công bố trên tạp trí Tâm lý xã hộ? và Khoa học cá nhân. T?ến sĩ Ka? Kaspar, đến từ Trường Đạ? học Cologne (Đức), đã t?ến hành khảo sát về tác động của v?ệc rửa tay đố? vớ? con ngườ? sau kh? họ gặp rắc rố? hay thất bạ? trong một công v?ệc.

Rửa tay g?úp bạn cảm thấy tự t?n hơn sau thất bạ?

T?ến sĩ Kaspar ch?a 98 ngườ? thành ba nhóm. Trong phần khảo sát đầu t?ên, những ngườ? tham g?a từ ha? nhóm phả? g?ả? quyết một công v?ệc không hề có tính khả th?. Kh? cả ha? nhóm đều không g?ả? quyết được, một nhóm sau đó sẽ đ? rửa tay.

Kết quả khảo sát cho thấy, cả ha? nhóm đều lạc quan rằng họ có thể làm công v?ệc này lần sau tốt hơn nhưng "nhóm rửa tay" cảm thấy tự t?n hơn.

Tuy nh?ên, có một sự trá? ngược là, mặc dù những ngườ? rửa tay cảm thấy tốt hơn, họ cũng không thể hoàn thành công v?ệc một cách thành công vào lần sau.

Lý g?ả? về vấn đề này, T?ến sĩ cho b?ết: "Mặc dù v?ệc rửa tay có thể loạ? bỏ cảm g?ác t?êu cực, nó cũng làm g?ảm động lực để mọ? ngườ? cố gắng hơn trong một tình huống mớ?". Trong kh? đó, nhóm không rửa tay hoàn thành nh?ệm vụ tốt hơn trong lần sau. 

Ngh?ên cứu trước của Đạ? học M?ch?gan cho thấy, rửa tay là một quá trình thanh lọc về mặt thể chất và t?nh thần.

Một nhóm chuyên g?a tâm lý nhận định, hành động rửa tay đơn g?ản kh?ến mọ? ngườ? cảm thấy thoả? má? hơn về những quyết định của họ.

"Những ngườ? rửa tay ngay sau kh? đưa ra một quyết định khó khăn cảm thấy hà? lòng hơn vớ? sự lựa chọn của họ so vớ? những ngườ? không rửa tay", nhóm chuyên g?a cho b?ết.

Song Tú

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghien-cuu-moi-rua-tay-de-tu-tin-hon-a6741.html