Ngỡ ngàng một cử nhân đại học xuất gia tu hành vì "duyên"


Thứ 2, 06/01/2014 | 03:55


Thật khó tin, một chàng sinh viên sôi nổi, thích tham gia các hoạt động tình nguyện mới đây thôi, nay đã thành một nhà sư nơi cửa thiền.

Thật khó t?n, một chàng s?nh v?ên sô? nổ?, thích tham g?a các hoạt động tình nguyện mớ? đây thô?, nay đã thành một nhà sư nơ? cửa th?ền.

Sau kh? tốt ngh?ệp khoa Hán Nôm - Trường Đạ? học KHXH&NV Hà Nộ?, Phạm Văn Đức đã xuống tóc quy y cửa Phật. Quyết định từng kh?ến g?a đình, bạn bè ngỡ ngàng được chàng cử nhân này lý g?ả? trong một chữ “duyên”.

H?ện tạ?, Đức đang tu tạ? chùa Hưng Long (Đông Mỹ, Hà Nộ?).

Bỏ ngh?ệp, từ thân, quyết vào chùa

Tô? vẫn gọ? cá? quyết định đ? tu của Đức là một “bất ngờ hợp lý”. Sở dĩ như vậy vì tô? quen Đức trong một độ? tình nguyện của trường thờ? s?nh v?ên. Chẳng cần nó? đến ngành học l?ên quan đến chữ Hán mà Đức vừa tốt ngh?ệp, những am h?ểu về v?ệc tâm l?nh, một chút Phật học và cả “nghề” lễ bá? tuần rằm, mùng 1 cũng đủ để h?ểu cá? quyết định k?a chẳng phả? là ngẫu nh?ên. Chúng tô? vẫn bảo Đức có duyên vớ? ngh?ệp hương khó?, t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/vung-chua-dao-yen-truoc-g?o-don-l?nh-cuu-da?-tuong-a4853.html">đình chùa. Sau mấy lần hẹn, tô? cũng đã gặp được thầy t?ểu Phạm Văn Đức vớ? pháp danh Thích M?nh Hạnh tạ? chùa Hưng Long (thôn Đông Trù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nộ?) - nơ? cậu đang tu hành. Đức t?ếp tô? trong bộ áo nâu sòng và cá? chào vá? tay của ngườ? nhà chùa như đánh dấu một con ngườ? hoàn toàn khác trong vẻ ngoà? của cậu.

Thật khó t?n, một chàng s?nh v?ên sô? nổ?, thích tham g?a các hoạt động tình nguyện mớ? đây thô?, nay đã thành một nhà sư nơ? cửa th?ền. Âu cũng là số phận, là cá? duyên của mỗ? ngườ? như nhân g?an đã nó?. Ngày mà Đức từ thân vào chùa là một cú sốc cho cả g?a đình, nhưng vớ? chàng tra? trẻ thì tâm đã nguyện, lòng chẳng còn vương vấn trần tục.

Phạm Văn Đức (trá?) kh? còn là s?nh v?ên.

S?nh ra trong một g?a đình nông dân ở Vũ Thư, Thá? Bình, từ nhỏ, Đức đã chịu ảnh hưởng từ g?a đình bên ngoạ? có truyền thống xuất g?a (em ông ngoạ?, bác ruột của mẹ đều đã đ? tu). Đức từng ở chùa năm 10 tuổ?, chính vì vậy mà cảnh s?nh hoạt, không g?an trong chùa không còn xa lạ vớ? cậu.

Trong quá trình học tập, Đức cũng tự tìm h?ểu cho mình những k?ến thức về phật học, từ đó mà tư tưởng tu hành cứ lớn dần lên. Th? đỗ đạ? học năm 2009, Đức vào ngành Hàn Nôm -Trường Đạ? học KHXH&NV Hà Nộ? - một ngành học l?ên quan đến chữ Hán lạ? ít nh?ều tác động đến tư tưởng của chàng cử nhân 23 tuổ? này.

Được g?a đình, dòng họ kỳ vọng vào một tương la? sáng lạn, ngay cả bố của Đức cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho cậu một công v?ệc tốt sau kh? tốt ngh?ệp đạ? học, nhưng cuố? cùng chẳng a? ngờ Đức lạ? quyết định bỏ lạ? tất cả vào chùa đ? tu.

Ban đầu t?ếp xúc, tô? vẫn còn hơ? e ngạ? bở? sợ phạm đến những quy tắc của ngườ? tu hành. Nhưng sau những câu chuyện trả? lòng của Đức, tô? đã tìm lạ? được cảm g?ác trò chuyện thân mật. G?ờ nhìn Đức trầm tư hơn trước, duy chỉ có cung cách nó? chuyện là vẫn g?ữ được sự hoạt ngôn, chắc chắn, h?ểu b?ết vốn có. Cậu cũng không ngạ? nó? về quyết định, những mâu thuẫn nộ? tâm cũng như những chuyện hỉ, nộ kh? tu hành, về đ?ều mà ngườ? tu hành cần có, đó là đức t?n, là chữ tâm trong ngườ?.Trong xã hộ? vẫn thường có quan n?ệm về những ngườ? đang có cuộc sống bình thường đ? tu hành là do gặp phả? b?ến cố lớn trong cuộc đờ?, ly tan cửa nhà, sự ngh?ệp đổ vỡ, trắc trở trong tình duyên... Chính vì vậy mà đã có không ít ngườ? nghĩ tớ? những nguyên nhân t?êu cực để lý g?ả? cho v?ệc Đức xuất g?a, nhất là tạ? làng quê cậu sống không tránh khỏ? chuyện rèm pha.Đức là con trưởng trong g?a đình và cũng là đích tôn của dòng họ - ngườ? sẽ gánh vác trách nh?ệm trưởng họ trong tương la?, sau Đức còn 2 em gá?. Chính vì vậy mà Đức nhận sự phản đố? kịch l?ệt từ phía g?a đình, đặc b?ệt là bố của cậu, thậm chí ông còn đò?… từ con.

Theo lý g?ả? của Đức, đ? tu chẳng phả? là sự mất mát về con ngườ?, cũng không phả? một chuyện gì ghê gớm, nhưng quan n?ệm của g?a đình thì khác, nhất là đố? vớ? một g?a đình nông thôn g?a g?áo như dòng họ của Đức. Bở? thế mớ? có cuộc đấu tranh vô cùng lớn trong nộ? tâm nhà sư trẻ đứng g?ữa ha? dòng nước, chọn chữ “h?ếu” hay chữ “đạo”.

Đức tâm sự đã có những lúc nghĩ thương cha xót mẹ, nhớ g?a đình, đã có lúc đấu tranh tâm lý đến cao trào để lựa chọn, nhưng rồ? cá? ngh?ệp nó vẫn thắng. Vớ? g?a đình, kh? đồng ý ký vào tờ g?ấy cam kết g?ao cúng con cho G?áo hộ? Phật g?áo V?ệt Nam cũng đồng nghĩa vớ? v?ệc... “mất” con, bở? lẽ Đức sẽ chỉ về nhà lo hậu sự kh? “cha g?à mẹ héo”, từ nay sẽ cắt á? từ thân. Một quyết định không mấy dễ dàng vớ? chàng tra? 9x, một ngườ? trẻ mớ? bước vào đờ?.

Vì “duyên” chọn 3 tấc áo nâu sòng

Đức tâm tình, quyết định đ? tu của cậu đã được lên kế hoạch trước đó 1 năm kh? vẫn còn đang là s?nh v?ên, mọ? sự đã được chuẩn bị. Cá? duyên đến thì như một quy luật tự nh?ên ở đờ?. Kh? lựa chọn chữ đạo, ở một góc độ nào đó Đức bị ngườ? đờ? nhìn nhận là bất h?ếu kh? từ bỏ g?a đình đã có công nuô? nấng, chăm sóc, cho ăn học nhưng lạ? từ thân đ? tu, không có trách nh?ệm vớ? g?a đình, phụng dưỡng cha mẹ về g?à, bỏ hương hỏa tổ t?ên.

Chính Đức cũng đã suy nghĩ rất nh?ều về chữ “h?ếu” trước kh? quyết định, bở? đã là còn ngườ? không a? là không có tình cảm vớ? g?a đình, vớ? đấng s?nh thành. Để chọn cửa chùa làm nơ? dung thân, chàng tra? trẻ đã được cá? duyên thấm trọn.

Dân g?an quan n?ệm số mệnh con ngườ? do con tạo xoay vần, do th?ên cơ định sẵn. Quy y cửa Phật vớ? Đức cũng như một cá? duyên đã định. Trong xã hộ? h?ện đạ?, chuyện ngườ? trẻ đ? tu không h?ếm nhưng chuyện cử nhân đ? tu lạ? là đ?ều đáng quan tâm. Ngườ? ta sẽ đặt ra một câu hỏ?, mô? trường đạ? học phả? chăng kh?ến con ngườ? ta dễ “g?ác ngộ”? Đó là câu chuyện của những ngườ? trí thức trẻ ngộ đạo, lạ? có cả k?ến thức được trau rồ? qua sách vở và đến vớ? đạo theo cá? duyên như trường hợp của Đức.Chính cá? duyên gặp được ngườ? thầy của mình trong lần đ? thực tập dập văn b?a tạ? chùa Sùng Phúc (Từ L?êm–Hà Nộ?) cũng là động lực để Đức quyết tâm đến vớ? cửa phật hơn.

Đức ch?a sẻ, sau kh? gặp thầy của mình là Đạ? đức Thích M?nh T?ến trong chuyến thực tập, được thầy chăm lo, tận tình g?úp đỡ, lạ? đúng cá? duyên kh? thầy không chỉ chuyên tâm vào v?ệc cúng bá?, mà còn có học vấn và làm trên Trung ương g?áo hộ?. Đặc b?ệt, thông t?n Đạ? đức cũng xuất g?a đ? tu sau kh? tốt ngh?ệp Đạ? học Ngoạ? ngữ đã g?úp Đức có thêm quyết tâm đưa ra quyết định lớn trong cuộc đờ? mình. Như một cuộc đờ? như được lặp lạ?, gặp một cử nhân đ? tu bá? làm thầy, đến đây, cá? duyên co? như đã đủ vẹn toàn.

Kh? duyên đã đến, kh? tâm hướng Phật đã trọn, quyết định của Đức được đưa ra khá dứt khoát vớ? một tâm lý vững vàng. Đức cho b?ết, những k?ến thức sau 4 năm đạ? học vẫn sẽ được cậu sử dụng trong quá trình tu tập. Bở? chữ Hán thông, có k?ến thức về Phật học sẽ g?úp Đức trong quá trình học tập các sách về Phật, sau này có thể làm g?ảng sư trên Học v?ện Phật g?áo g?úp các tăng, n?. Đây là một đ?ều đáng quý trong ngh?ệp đ? tu của những ngườ? trẻ. Thành quả của Phật g?áo V?ệt Nam ở những thế hệ này không chỉ là cá? tâm mà còn là những nhà sư tr? thức, uyên thâm Phật học những g?áo lý k?nh đ?ển của Đạo Phật.Nó? về những mố? quan hệ bên ngoà?, nhà sư trẻ này tâm sự, cá? duyên của mình vớ? bạn bè, ngườ? thân chỉ đến vậy nên không có gì đáng t?ếc. Thờ? g?an theo ngh?ệp tu hành, Đức vẫn có thể gặp những ngườ? thân, bạn bè, vẫn có thể g?úp đỡ họ trong phạm v? cho phép. Nhưng dù sao, g?ờ đây Đức cũng là ngườ? nhà chùa, ở một cuộc sống khác xa vớ? đờ? thường trước đây. Ngườ? tu hành có những g?ớ? luật mà nhất nhất toàn tâm phả? theo, chính vì vậy mà mỗ? nhất cử nhất động đều thuộc sự quản lý của nhà chùa cũng như sư thầy.Đức tu theo phá? Đạ? thừa, Tịnh độ Mật tông (n?ệm phật là chủ yếu, th?ền là phụ), không sát s?nh, không ăn mặn. Hàng ngày Đức dậy từ 4h sáng chắp táp, n?ệm phật, làm công v?ệc trong chùa, đọc sách, tụng k?nh... 5h ch?ều đóng cổng chùa, không l?ên quan gì đến thế g?ớ? bên ngoà?. Ngh?ệp tu bắt đầu từ đây vớ? chàng cử nhân trẻ. Âu cũng là cá? duyên, là cá? ngh?ệp mỗ? ngườ? đều phả? lựa chọn cho r?êng mình.

Đức đã vì đạo từ bỏ g?a đình cùng tương la? phía trước để vận vào mình 3 tấc áo nâu sòng nơ? cửa chùa. Không phả? a? cũng ngộ đạo và dám quyết định theo ngh?ệp tu hành như Đức. Vì chữ duyên mà chọn ngh?ệp, đó là cá? đáng quý của những ngườ? trí thức tu hành.

Theo Báo Lao Động

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngo-ngang-mot-cu-nhan-dai-hoc-xuat-gia-tu-hanh-vi-duyen-a16814.html