"Người rừng" 44 tuổi vẫn quấn quýt bên cha như đứa trẻ


Chủ nhật, 01/09/2013 | 15:02


Dù về nhà hay đi chơi với ai thì cũng cứ cách 2-3 giờ là Lang đòi dẫn vào gặp cha mình. Nhìn 2 cha con khăng khít, nhiều người đùa: Cứ thế này khi Lang cưới vợ, đêm động phòng chắc... vợ một bên và cha một bên.

Sự th&ac?rc;n th?ện của cộng đồng và những háo hức khám phá bao đ?ều mớ? lạ của cuộc sống h?ện đạ?, đ&at?lde; dần làm vơ? đ? nỗ? nhớ rừng của &oc?rc;ng Hồ Văn Lang (44 tuổ?), thế nhưng thó? quen quấn quýt b&ec?rc;n cha là Hồ Văn Thanh (82 tuổ?) gần như vẫn nguy&ec?rc;n vẹn g?ống hồ? họ còn sống trong chốn non s&ac?rc;u.

Khoảng thờ? g?an gần 1 tháng kể từ lúc được đưa trở về lạ? vớ? cộng đồng là quá ngắn so vớ? hơn 40 năm sống b?ệt lập cùng cha nơ? rừng thẳm. Thế nhưng cũng đ&at?lde; g?úp cho "ngườ? rừng” Lang t?ếp nhận bao đ?ều mớ? lạ ở thế g?ớ? h?ện đạ? này. G?ờ th&?grave; “ngườ? rừng” Lang đ&at?lde; th&?acute;ch nghe nhạc từ đ?ện thoạ? d? động; th&?acute;ch được ngườ? th&ac?rc;n quen chở đ? dạo bằng xe máy... n&ec?rc;n nỗ? nhớ rừng của &oc?rc;ng Lang đ&at?lde; vơ?, kh&oc?rc;ng còn quay quắt như lúc ban đầu.

Tuy nh?&ec?rc;n &oc?rc;ng Hồ Văn Tr?, ở x&at?lde; Trà Phong (T&ac?rc;y Trà, Quảng Ng&at?lde;?), em tra? ruột của &oc?rc;ng Lang kể: &Oc?rc;ng Lang đ&at?lde; dần chấp nhận cuộc sống mớ? và bắt đầu chịu g?ao t?ếp vớ? bà con trong làng, đ&at?lde; b?ết cườ? kh? gặp ngườ? quen... Tuy nh?&ec?rc;n thó? quen quấn quýt b&ec?rc;n cha như ngày ở trong rừng th&?grave; vẫn chưa thay đổ? là mấy. Ít kh? nào thấy Lang chịu rờ? xa cha m&?grave;nh quá l&ac?rc;u, &oc?rc;ng Tr? cho b?ết. Theo đó cứ về nhà, hoặc đ? chơ?, dạo vớ? a? th&?grave; cũng cứ cách khoảng 2-3 g?ờ là Lang đò? dẫn vào gặp cha m&?grave;nh.


&Oc?rc;ng Lang và cha m&?grave;nh tạ? bệnh v?ện T&ac?rc;y Trà

Chưa b?ết bày tỏ thá? độ và hành động như &ac?rc;u yếm, vuốt ve cha như những ngườ? b&?grave;nh thường khác, vớ? Lang th&?grave; t&?grave;nh cảm và sự quan t&ac?rc;m đố? vớ? cha là ngồ? lặng ?m một chỗ và nh&?grave;n cha hàng nh?ều g?ờ mà kh&oc?rc;ng hỏ?, nó? g&?grave;. Cứ thế đến kh? nào thấy &oc?rc;ng Thanh mở mắt, hay trở m&?grave;nh th&?grave; Lang mớ? chịu về nhà.

Có đ&ec?rc;m ngườ? nhà đang ngủ g?ật m&?grave;nh dậy nh&?grave;n vào g?ường kế b&ec?rc;n thấy trống n&ec?rc;n vộ? vàng t&?grave;m k?ếm khắp nơ? vẫn kh&oc?rc;ng thấy, cứ tưởng Lang bỏ trốn lạ? vào rừng. Đến kh? vào bệnh v?ện th&?grave; thấy Lang đang ngồ? như bất động b&ec?rc;n &oc?rc;ng Thanh.

Còn nhớ ngày cùng vớ? cán bộ của huyện vào rừng đưa &oc?rc;ng Thanh về, dù phỉnh dụ thế nào &oc?rc;ng Lang cũng một mực lắc đầu từ chố?. Cho đến lúc mọ? ngườ? bắt đầu kh?&ec?rc;ng &oc?rc;ng Thanh đ? th&?grave; &oc?rc;ng Lang mớ? lẽo đẽo theo sau.

Còn &oc?rc;ng Hồ Văn L&ac?rc;m (cũng ở x&at?lde; Trà Phong), cháu ruột và cũng là một trong số &?acute;t ỏ? những ngườ? thường xuy&ec?rc;n t?ếp cận kh? cha con &oc?rc;ng Thanh còn sống trong rừng s&ac?rc;u kể: B&ac?rc;y g?ờ còn đỡ chứ trước đó lần nào vào thăm cũng thấy 2 cha con như h&?grave;nh vớ? bóng. Lúc còn nhỏ th&?grave; Lang cứ chen ngồ? trong lòng. Lớn hơn th&?grave; cứ đu chặt ph&?acute;a sau lưng. &Oc?rc;ng Thanh bước một bước là Lang đ? ngay ph&?acute;a sau.

Chưa bao g?ờ thấy Lang, hoặc &oc?rc;ng Thanh đ? rẫy một m&?grave;nh. Một ngày trước kh? cán bộ huyện vào đưa &oc?rc;ng Thanh về lạ? làng, t&oc?rc;? đ&at?lde; vào thu dọn đồ đạc th&?grave; thấy Lang cứ ngồ? b&ec?rc;n cạnh cha. Nh&?grave;n &oc?rc;ng Thanh mắt nhắm ngh?ền và nằm ?m th?&ec?rc;m th?ếp, kh&oc?rc;ng &?acute;t lần &oc?rc;ng Lang gào to thảm th?ết một cách đầy tuyệt vọng. Sau kh? &oc?rc;ng Thanh được các bác sỹ bệnh v?ện T&ac?rc;y Trà chăm sóc và sức khỏe hồ? phục, ánh mắt của Lang mớ? ánh l&ec?rc;n n?ềm vu? trở lạ?. Thỉnh thoảng thấy ngườ? nhà đỡ &oc?rc;ng Thanh đ? lạ? cho khu&ac?rc;y khỏa, Lang lăng xăng chạy theo sau như một đứa trẻ mớ? l&ec?rc;n 3.

Còn &oc?rc;ng Thanh tuy kh&oc?rc;ng mấy để ý thế g?ớ? mà &oc?rc;ng đ&at?lde; k?&ec?rc;n quyết rờ? bỏ từ hơn 40 năm trước, thế nhưng mỗ? kh? mở mắt, hay tỉnh dậy, đ?ều mà &oc?rc;ng quan t&ac?rc;m và hỏ? đầu t?&ec?rc;n là đứa con tra? của m&?grave;nh. V&?grave; vậy, vừa rồ? kh? &oc?rc;ng Thanh được đưa xuống bệnh v?ện tỉnh để k?ểm tra lạ? sức khỏe, “ngườ? rừng” Lang cũng được đưa đ? theo cùng. Nh&?grave;n sự khăng kh&?acute;t của 2 cha con &oc?rc;ng Thanh, nh?ều ngườ? đùa: Cứ thế này th&?grave; kh? Lang cướ? vợ, đ&ec?rc;m động phòng chắc vợ một b&ec?rc;n và cha một b&ec?rc;n.

Nguồn: D&ac?rc;n V?ệt


 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-rung-44-tuoi-van-quan-quyt-ben-cha-nhu-dua-tre-a236.html