"Người tình tin đồn" của Mỹ Tâm có tài sản hàng trăm tỷ?


Thứ 4, 25/09/2013 | 02:11


Đại gia Dương Ngọc Minh được coi là "người tình tin đồn" của ca sĩ Mỹ Tâm, hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 630 tỷ đồng.

Đạ? g?a Dương Ngọc M?nh được co? là "ngườ? tình t?n đồn" của ca sĩ Mỹ Tâm, h?ện đang sở hữu khố? tà? sản trị g?á 630 tỷ đồng.

Ông Dương Ngọc M?nh được co? là "ngườ? tình t?n đồn" của ca sĩ Mỹ Tâm.

Danh sách 195 ngườ? V?ệt s?êu g?àu đang là tâm đ?ểm của dư luận trong nh?ều ngày qua. Đáng chú ý danh sách này có sự xuất h?ện của nh?ều tên tuổ? "lạ" trong đó có ông Dương Ngọc M?nh, được co? là "ngườ? tình t?n đồn" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Đạ? g?a này thường xuất h?ện bên cạnh Mỹ Tâm trong nh?ều sự k?ện, kh?ến dư luận đồn đoán về mố? quan hệ tình cảm thân th?ết g?ữa ha? ngườ?.

Theo đánh g?á trong danh sách 195 ngườ? s?êu g?àu tạ? V?ệt Nam, ông Dương Ngọc M?nh h?ện đang sở hữu khố? tà? sản trị g?á 630 tỷ đồng.

Đạ? g?a Dương Ngọc M?nh s?nh năm 1956 tạ? TP.HCM, h?ện là Chủ tịch HĐQT k?êm Tổng g?ám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán: HVG) và là Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt VASEP (VFFC). Ông M?nh đảm nh?ệm va? trò là Chủ tịch của Công ty Hùng Vương từ năm 2007 đến nay.

Ông M?nh từng có một thờ? g?an hoạt động dà? trong ngành thủy sản trước kh? trở thành Chủ tịch của Công ty Hùng Vương. Sau ngày g?ả? phóng, Dương Ngọc M?nh tham g?a Thanh n?ên xung phong xây dựng vùng Duyên Hả? (nay là huyện Cần G?ờ, TP.HCM). Nông trường Duyên Hả? đã được thành lập ở đây vớ? v?ệc áp dụng thí đ?ểm mô hình nuô? tôm, lấy thu bù ch?.

Được bổ nh?ệm làm Phó g?ám đốc nông trường phụ trách sản xuất k?nh doanh, Dương Ngọc M?nh tập hợp độ? ngũ cộng sự, t?ến hành cả? tạo mô? trường sản xuất, rồ? mớ? tích nước nuô? tôm, tìm nguồn g?ống đảm bảo chất lượng, thức ăn phù hợp.

Năm 1984, ông M?nh được bổ nh?ệm vào vị trí G?ám đốc Công ty Đông lạnh Hùng Vương - một doanh ngh?ệp nhà nước tạ? quận 6, TP.HCM. Công ty đã nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành xuất khẩu thủy sản, vớ? g?á trị xuất khẩu hơn 30 tr?ệu USD/năm.

Tuy nh?ên, khó khăn thực sự đến vớ? ông vào năm 1995 kh? tỷ g?á USD b?ến động chóng mặt kh?ến những món nợ nhập khẩu máy móc, th?ết bị trở nên quá sức ch? trả. Công ty Đông lạnh Hùng Vương vỡ nợ, rồ? dẫn tớ? phá sản. G?ám đốc Dương Ngọc M?nh phả? ra tòa và nhận án tù vì tộ? gây th?ệt hạ? k?nh tế ngh?êm trọng.

Trong ph?ên tòa phúc thẩm, ông M?nh bị buộc thêm tộ? lập quỹ trá? phép và lãnh án 10 năm tù. Sau 6 năm cả? tạo tạ? trạ? g?am Xuân Lộc, Dương Ngọc M?nh đã được đặc xá trước thờ? hạn. Sau kh? ra tù, Dương Ngọc M?nh t?ếp tục trở lạ? thương trường vớ? v?ệc thành lập công ty mớ?.

Công ty Cổ phần Hùng Vương t?ền thân là Công ty TNHH Hùng Vương được thành lập và đ? vào họat động sản xuất tạ? Khu Công ngh?ệp Mỹ Tho, tỉnh T?ền G?ang năm 2003 vớ? ngành nghề chính là chế b?ến cá tra f?llet đông lạnh xuất khẩu vớ? vốn đ?ều lệ ban đầu là 32 tỷ đồng.

Năm 2004, Công ty phát tr?ển nhà máy thứ 2 tạ? Khu Công ngh?ệp Mỹ Tho, nâng công suất chế b?ến lên gấp 3 lần. Năm 2005, Công ty mua đấu g?á nhà máy thủy sản T?ền G?ang và thành lập Công ty TNHH An Lạc - T?ền G?ang. Đồng thờ?, Công ty cũng đầu tư xây dựng vùng nuô? có d?ện tích là 40 ha ở huyện Cá? Bè, tỉnh T?ền G?ang và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Năm 2006, Hùng Vương thành lập mớ? Công ty TNHH Châu Á ở Khu Công ngh?ệp Mỹ Tho và mua lạ? Công ty Chế b?ến Thủy sản Vĩnh Long (đổ? tên là Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long).

Tháng 1/2007, Hùng Vương chính thức trở thành công ty cổ phần vớ? vốn đ?ều lệ 120 tỷ đồng và nâng lên 250 tỷ đồng để hợp nhất các công ty con và đầu tư kho lạnh tạ? Khu Công ngh?ệp Tân Tạo, TP.HCM. Ngoà? ra, Hùng Vương còn góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nuô? trồng Thủy sản Hùng Vương - M?ền tây vớ? tỷ lệ góp vốn là 48\% trên vốn đ?ều lệ là 150 tỷ đồng.

Trong năm 2008, Công ty phát hành r?êng lẻ cho các nhà đầu tư lớn nâng vốn đ?ều lệ lên 420 tỷ đồng, thu về thặng dư vốn hơn 800 tỷ đồng và phát hành cổ ph?ếu để trả cổ tức tăng vốn đ?ều lệ lên 495 tỷ đồng. Công ty cũng thực h?ện mua cổ phần ch? phố? các công ty con như Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc (Đồng Tháp) đồng thờ? thành lập Công ty Cổ phần Châu Âu (T?ền G?ang).

Không chỉ thế, thông qua v?ệc thâu tóm các công ty phá sản, các doanh ngh?ệp nhỏ, Công ty Hùng Vương đã trở thành doanh ngh?ệp đứng đầu trong lĩnh vực thủy sản vớ? v?ệc khẳng định những t?êu chí về doanh thu, lợ? nhuận, quy mô tà? sản lẫn vốn hóa thị trường.

Từ những thương vụ đầu t?ên như An Lạc, Thủy sản Vĩnh Long sau đó là Thức ăn chăn nuô? V?ệt Thắng, Ag?f?sh, Faqu?mex Bến Tre và Thủy sản Tắc Vân. Hoạt động thâu tóm kết hợp vớ? tự đầu tư, Công ty Hùng Vương đã xây dựng được chuỗ? g?á trị đầy đủ từ vùng nuô? cá nguyên l?ệu, thức ăn chăn nuô?, chế b?ến, kho lạnh...

Mớ? đây, để củng cố quyền lực của mình, đạ? g?a Dương Ngọc M?nh đã đăng ký mua 200.000 cổ ph?ếu HVG trong khoảng thờ? g?an từ 16/9-25/10 để nâng lượng cổ ph?ếu nắm g?ữ từ 43,14 tr?ệu cổ ph?ếu (tương đương 35,95\%) lên 43,34 tr?ệu cổ ph?ếu (36,1\%). Trước đó ha? tháng, ông vua cá tra Dương Ngọc M?nh đã có 2 lần mua tổng cộng 300.000 cổ ph?ếu.

H?ện tượng "vua" cá tra l?ên t?ếp nâng tỷ lệ sở hữu tạ? doanh ngh?ệp con ruột của mình cho dù đã nắm tỷ lệ rất lớn trên 35\% vớ? trị g?á tớ? gần 900 tỷ đồng kh?ến nh?ều nhà đầu tư đặt ra câu hỏ?: tr?ển vọng của HVG nó? r?êng và ngành thủy sản nó? chung có gì nổ? bật hay không, hay do tâm lý ưu á? đứa con ruột của mình, không để ý đến khó khăn chung của ngành?

Đạ? g?a g?àu có Dương Ngọc M?nh tuy h?ện g?ờ đã ngoà? 50 tuổ? nhưng vẫn độc thân. V?ệc bắt gặp đạ? g?a này bên cạnh ca sĩ Mỹ Tâm càng kh?ến dư luận t?n vào một mố? quan hệ đang t?ến tr?ển.

Theo K?ến thức

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-tinh-tin-don-cua-my-tam-co-tai-san-hang-tram-ty-a2711.html