Người xác định lại giới tính sẽ được làm thẻ CCCD gắn chip như thế nào?


Chủ nhật, 25/04/2021 | 00:09


Cùng sự kiện

Người xác định lại giới tính được xác định lại số định danh cá nhân, sau đó làm CCCD theo số định danh cá nhân mới.

Theo điều 15, Nghị định 37/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/5/2021, người xác định lại giới tính được xác định lại số định danh cá nhân, sau đó làm CCCD theo số định danh cá nhân mới.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 15/4/2021.

Điều 15 của Nghị định 37/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh.

Theo đó, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người xác định lại giới tính được xác định lại số định danh cá nhân, sau đó làm CCCD theo số định danh cá nhân mới. Ảnh minh họa

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-xac-dinh-lai-gioi-tinh-se-duoc-lam-the-cccd-gan-chip-nhu-the-nao-a363480.html