Nhà báo Thu Uyên đã dựng nên một mối quan hệ mẹ - con đau lòng?


Thứ 3, 26/11/2013 | 03:44


“Nếu thông tin sai thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã kiện tôi. Nhưng đây là thông tin đúng thì tốt nhất họ im lặng. Việc tôi nêu là sự thật và không có gì phải bàn cả”, luật sư Triển nói về sự im lặng này của VTV và nhà báo Thu Uyên.

“Nếu thông t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?. Nhưng đây là thông t?n đúng thì tốt nhất họ ?m lặng. V?ệc tô? nêu là sự thật và không có gì phả? bàn cả”, luật sư Tr?ển nó? về sự ?m lặng này của VTV và nhà báo Thu Uyên.Sau ch?a sẻ “Thu Uyên đã tạo dựng lên một quan hệ mẹ - con, còn gì đau lòng hơn? Nhưng đến nay VTV không dám nó? lên sự thật đó” của luật sư Trần Đình Tr?ển (Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, Hà Nộ?) trên trang cá nhân, đã có rất nh?ều ý k?ến khác nhau.t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?" src="http://med?a.do?songphapluat.com/227/2013/11/26/phapluat-thu-uyen-1-DSPL.jpg" alt="LS Tr?ển Nếu thông t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?" w?dth="500" />Nhà báo Thu Uyên và đạ? d?ện VTV đều ?m lặng.Ngườ? đã b?ết câu chuyện thì buồn, ngườ? chưa b?ết về "sự thật đó" thì sửng sốt. Đ?ều đáng nó?, nhà báo Thu Uyên và đạ? d?ện VTV đều ?m lặng.Trao đổ? vớ? chúng tô? về sự ?m lặng này của VTV và nhà báo Thu Uyên, luật sư Tr?ển nó?: “Nếu thông t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?. Nhưng đây là thông t?n đúng thì tốt nhất họ ?m lặng. V?ệc tô? nêu là sự thật và không có gì phả? bàn cả”.Luật sư Trần Đình Tr?ển  đưa ra so sánh v?ệc tìm mộ l?ệt sĩ vớ? câu chuyện một ngườ? mẹ đ? tìm con, lạ? không phả? con mình. Nhưng g?ờ họ vẫn nuô? nhau, chăm sóc, nương tựa vào nhau. Và lâu nay, ngườ? mẹ ấy vẫn co? đó là con ruột của mình. t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?" src="http://med?a.do?songphapluat.com/227/2013/11/26/phapluat-ls-tr?en-DSPL.jpg" alt="LS Tr?ển Nếu thông t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?" w?dth="500" />

Luật sư Trần Đình Tr?ển (đoàn luật sư TP. Hà Nộ?, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân).

Hay như chuyện của đạ? tá Đ?nh Hữu Tấn là cựu ch?ến b?nh thuộc Sư đoàn 320B là 1 ví dụ. Trong một cuộc g?ao tranh đẫm máu, ông Tấn đã nhận một em bé tên là Võ Văn Phước, con một ngườ? lính bên đố? phương làm con nuô?, kh? em bị lạc g?a đình g?ữa dòng ngườ? d? tản hoảng loạn.Mặc dù theo lệnh của trên, anh phả? g?ao lạ? cho bộ độ? địa phương nhưng không vì thế mà anh quên được tình cảm của cậu bé đố? vớ? mình trong những ngày ngắn ngủ? ấy. Những năm tháng sau ch?ến tranh, anh mòn mỏ? hỏ? thăm về Võ Văn Phước, v?ết cả lên báo Cựu ch?ến b?nh và nhờ rất nh?ều ngườ? tìm k?ếm thêm, nhưng bặt vô âm tín.Qua chương trình “Như chưa hề có cuộc ch?a ly” số 11, đạ? tá Tấn đã tìm được đứa con đầy yêu thương g?ờ đã đổ? tên là Phạm Văn Long.Nhưng sự thật trớ trêu mà theo thông t?n ch?a sẻ trên trang cá nhân của luật sư Trần Đình Tr?ển thì: “Có những ngườ? khẳng định Phạm Văn Long không thể là Võ Văn Phước. Sau đó Công ty Truyền thông Sà? Gòn Buổ? sáng, nơ? đang hợp tác vớ? đà? Truyền hình V?ệt Nam thực h?ện các chương trình “Như chưa hề có cuộc ch?a ly”, đã họp và xác định đ?ều đó. Công ty đã đuổ? v?ệc ngườ? đã tìm ra Phạm Văn Long. Tuy nh?ên không h?ểu vì lý do gì chương trình “Như chưa hề có cuộc ch?a ly” vẫn tổ chức để Phạm Văn Long không phả? con nuô? Đ?nh Hữu Tấn “sum họp” vớ? ông”.“V?ệc tìm mộ l?ệt sĩ thì chỉ có thể một làng, một xóm hay một nhóm ngườ? b?ết. Nhưng chương trình “Như chưa hề có cuộc ch?a ly” phát trên truyền hình, làm cảm kích cả đồng độ?, cả hàng tr?ệu con ngườ?. Chúng ta đang nó? về tính nhân văn và đạo đức, như vậy thì ảnh hưởng đó cá? nào lớn hơn?”, luật sư Tr?ển đặt ra câu hỏ?. t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?" src="http://med?a.do?songphapluat.com/227/2013/11/26/phapluat-thu-uyen-2-DSPL.jpg" alt="LS Tr?ển Nếu thông t?n sa? thì chắc chắn VTV và Thu Uyên đã k?ện tô?" w?dth="500" />

Nhà báo Thu Uyên.

Luật sư Tr?ển bình luận: “Như thế VTV, Thu Uyên không thể lên t?ếng được vì họ b?ết được v?ệc đó là họ sa?. Có những đ?ều khoa học đã chứng m?nh và những cá? mà cá nhân a? đó làm được thật thì phả? cân nhắc trong v?ệc phát sóng chương trình. V?ệc Thu Uyên đưa lên chương trình như vậy có thể h?ện sự vô tư khách quan không? Vớ? tà? l?ệu tô? có được, tô? chứng m?nh là không thể h?ện sự vô tư khách quan”.“Những gì tô? ch?a sẻ trên trang cá nhân chỉ là “g?ả? trí nhẹ”, những tà? l?ệu l?ên quan tớ? ha? sự v?ệc tô? còn rất nh?ều vớ? những thông t?n còn “động trờ?” hơn”, luật sư Tr?ển nó?.Tuy nh?ên, đứng trên góc độ luật sư, Trần Đình Tr?ển cũng đưa ra quan đ?ểm của mình. Trước hết, nhìn nhận khách quan thì trong phóng sự của chương trình “Trở về từ ký ức” số 22 có những nộ? dung rất đáng ca ngợ?.Ví dụ như nộ? dung phê phán những ngườ? không có khả năng ngoạ? cảm nhưng lạ? cho mình có khả năng ấy, lợ? dụng phong trào “đền ơn đáp nghĩa” để tìm mộ l?ệt sĩ, để trục lợ?, để mê tín dị đoan, để lừa đảo…Hay như trường hợp “cậu Thủy” mà trong phóng sự đó nêu lên. Đưa mặt tốt, đưa những gì t?êu cực của xã hộ? để mọ? ngườ? cảnh g?ác và cần xử lý ngh?êm những ngườ? độ? lốt v?ệc đó.Thậm chí có những ngườ? mang danh của một tổ chức ngân hàng mà lấy t?ền ngân sách Nhà nước là đ?ều đáng buồn. Theo Luật sư Tr?ển, v?ệc VTV, mà ở đây có va? trò của Thu Uyên, đưa lên như vậy là đáng khen.Để có thông t?n khách quan, đa ch?ều tớ? độc g?ả, chúng tô? đã l?ên hệ vớ? Công ty TNHH Truyền thông Sà? Gòn Buổ? sáng, đơn vị hợp tác vớ? đà? Truyền hình V?ệt Nam thực h?ện các chương trình “Như chưa hề có cuộc ch?a ly” để có câu trả lờ? cho sự v?ệc này. Nhân v?ên công ty hẹn sẽ chuyển yêu cầu của phóng v?ên tớ? lãnh đạo và có câu trả lờ? sau.Về phía Thu Uyên, trước đề nghị phỏng vấn của chúng tô?, chị cho b?ết kh? nào có câu trả lờ? l?ên quan tớ? sự v?ệc đã nêu thì sẽ trả lờ? trên webs?te của chương trình.Theo báo Tr? thức trẻ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-bao-thu-uyen-da-dung-nen-mot-moi-quan-he-me---con-dau-long-a10533.html