Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin bị tạm dừng xuất bản


Thứ 5, 11/12/2014 | 07:25


(ĐSPL) – Do sai phạm liên tiếp trong thời gian qua nên Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin bị yêu cầu tạm dừng hoạt động xuất bản.

(ĐSPL) – Do sai phạm liên tiếp trong thời gian qua nên Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin bị yêu cầu tạm dừng hoạt động xuất bản.

Ngày 10/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( VHTTDL) đề nghị tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin vì những sai phạm liên tiếp của nhà xuất bản (NXB) này trong thời gian qua.

Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin bị tạm dừng xuất bản

Quyết định tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành thì chỉ riêng từ tháng 1/2014 đến nay, NXB Văn hóa - Thông tin đã bị xử lý tới 60 cuốn sách với nhiều hình thức như: yêu cầu đình chỉ phát hành để thẩm định nội dung, đình chỉ phát hành để sửa lỗi sai, thu hồi xuất bản phẩm... Trong đó, 11 cuốn sách vi phạm về nội dung, 49 cuốn vi phạm về ghi thông tin, xác nhận đăng ký xuất bản.

Trong đó, cuốn "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" (tác giả Vũ Chất) với nhiều chỗ diễn giải sai lệch nghiêm trọng bản chất từ ngữ,  không nộp lưu chiểu theo quy định.

Cuốn "25 tướng lĩnh Việt Nam" (tác giả Nguyễn Ngọc Phúc) có một số chi tiết chưa chính xác về nhân vật, sự kiện lịch sử.

Cuốn "Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam - từ thời vua Hùng dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh" (tác giả Nguyễn Văn Kiệm) bị cho là có tiêu chí lựa chọn, giới thiệu các nhân vật chưa đầy đủ, rõ ràng, nội dung một số bài viết có sự nhầm lẫn giữa truyền thuyết và lịch sử.

Hay cuốn "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc" (tiến sỹ Nguyễn Hoàng Điệp-Đại tá Đức Thông đồng chủ biên) không có xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành…

Do đó, Bộ TT&TT đề nghị Bộ VHTTDL tạm dừng hoạt động xuất bản của NXB Văn hóa – thông tin để thực hiện một số vấn đề sau:

1. Kiện toàn tổ chức hoạt động của Nhà xuất bản cho phù hợp với quy định của Luật Xuất bản.

2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Tổng biên tập của Nhà xuất bản theo quy định.

3. Chấn chỉnh công tác tổ chức, điều chỉnh hoạt động của Nhà xuất bản.

4. Chỉ đạo nhà xuất bản xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực bổ sung cho nhà xuất bản.

5. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo nhà xuất bản đối với những sai phạm của nhà xuất bản.

Riêng đối với lịch blốc 2015 đã có Quyết định xuất bản, thực hiện ký hợp đồng in trước ngày 10/12/2014, Bộ VHTTDL chỉ đạo NXB Văn hóa - Thông tin tiếp tục triển khai thực hiện.

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nha-xuat-ban-van-hoa-thong-tin-bi-tam-dung-xuat-ban-a73610.html