Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho


Thứ 6, 27/05/2016 | 01:42


B�n c?nh nh?ng th�nh t�ch ?n t??ng tr�n b?ng gh? ch? ??o, Jose Mourinho c�n n?i ti?ng v?i c� t�nh ??c bi?t, lu�n xem m�nh ??ng ? v? tr� ??c t�n trong gi?i c?m qu�n.

B�n c?nh nh?ng th�nh t�ch ?n t??ng tr�n b?ng gh? ch? ??o, Jose Mourinho c�n n?i ti?ng v?i c� t�nh ??c bi?t, lu�n xem m�nh ??ng ? v? tr� ??c t�n trong gi?i c?m qu�n.

[mecloud]lgojXbCOcj[/mecloud]

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho

Jose Mourinho t? tin ph�t bi?u trong bu?i ra m?t Chelsea ? m�a h� 2004 ngay sau khi gi�p Porto v� ??ch Champions League.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 2).

"Ng??i ??c bi?t" chia s? trong nh?ng ng�y ??u chuy?n sang d?n d?t Chelsea.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 3).

Mourinho ch�m ch?c Sir Alex Ferguson khi b? hu?n luy?n vi�n l�o luy?n c?a MU m?a mai v? vi?c �ng ch? Chelsea, Roman Abramovich vung ti?n v�o th? tr??ng chuy?n nh??ng.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 4).

Mourinho ch? tr�ch phong c�ch thi ??u t? th? c?a Tottenham khi Chelsea b? Spurs c?m h�a h?i th�ng 9/2004.�Tuy nhi�n, nh� c?m qu�n ng??i B? ?�o Nha sau ?� m?i n?i ti?ng h?n v?i chi?n thu?t "d?ng xe bus hai t?ng tr??c khung th�nh".

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 5).

Mourinho m? ??u bu?i h?p b�o b?ng ph?n ?ng v? vi?c Lionel Messi khi?n Asier del Horno c?a Chelsea b? ?u?i kh?i s�n trong tr?n ??u t?i Champions League 2005/2006.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 6).

Mourinho t? ra h? h� tr??c th?i ?i?m Pep Guardiola gi�nh ch?c v� ??ch Champions League th? hai c�ng Barca n?m 2011.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 7).

Mourinho l�n ti?ng th�ch th?c tr??c nh?ng tin ??n �ng c� th? b? Chelsea sa th?i.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 8).

Mourinho chia s? suy ngh? v? ng??i ti?n nhi?m t?i Chelsea, Claudio Ranieri. Tuy nhi�n, chi?n l??c gia ng??i Italy ?� c� m�n ?�p tr? kh�ng th? ?n t??ng h?n v?i ch?c v� ??ch Premier League c�ng Leicester m�a n�y.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 9).

Theo c?u hu?n luy?n vi�n Porto, vi?c mua c?u th? tr? ch?ng kh�c m?y v?i nh?ng canh b?c may r?i.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 10).

Mourinho m?a mai ??ng nghi?p Arsene Wenger sau khi c? hai c� nh?ng x� x�t ? cu?c so t�i gi?a Chelsea v� Arsenal trong khu�n kh? Premier League 2014/2015.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 11).

"Ng??i ??c bi?t" ph�n n�n v? ch�nh s�ch chuy?n nh??ng c?a Chelsea trong nhi?m k? th? hai d?n d?t ??i ch? s�n Stamford Bridge.

Bóng đá - Nh?ng ph�t ng�n kh�c ng??i c?a Jose Mourinho (Hình 12).

Mourinho ?� vi?t trong m?c b�nh lu?n c?a �ng tr�n m?t t? b�o h?i 2/2005, khi ?�nh gi� v? Jesualdo Ferreira - HLV 68 tu?i ng??i B? ?�o Nha t?ng d?n d?t Porto sau Mourinho.


Theo Th�nh Qu?ng (Tri th?c tr?c tuy?n)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhng-pht-ngn-khc-ngi-ca-jose-mourinho-a132744.html