NHNN đề nghị nhóm giải pháp cụ thể hỗ trợ khách vay thiệt hại vì dịch Covid-19


Thứ 3, 25/02/2020 | 09:41


Theo yêu cầu của NHNN, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ phải trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của TCTD về mức độ thiệt

Theo yêu cầu của NHNN, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ phải đảm bảo các yêu cầu là thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của TCTD về mức độ thiệt hại.

Chiều 24/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

NHNN cho biết, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng.

NHNN đề nghị nhóm giải pháp cụ thể hỗ trợ khách vay thiệt hại vì dịch Covid-19. Ảnh minh họa

NHNN đề nghị các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng do dịch Covid-19 của khách hàng đang vay vốn. Qua đó, các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến 31/3 cho đến khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề này.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.

TCTD có hướng dẫn triển khai nội dung này thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó quy định cụ thể về: tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.

TCTD chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại văn bản này, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Các đơn vị cần báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) kết quả thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới theo quy định đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào ngày 15/3 và ngày 31/3.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhnn-de-nghi-nhom-giai-phap-cu-the-ho-tro-khach-vay-thiet-hai-vi-dich-covid-19-a312976.html