Những bí mật trong cách kiếm tiền và chi tiêu của giới triệu phú


Thứ 7, 31/08/2013 | 00:47


Trở nên giàu có và không còn phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc là mong ước, mục tiêu của rất nhiều người. Tuy nhiên không nhiều người thành công bởi đa số họ đã bỏ qua một vài trong số 19 điều mà các triệu phú thường làm.

Để trở n&ec?rc;n g?àu có, sung túc, ngoà? v?ệc phả? lao động một cách chăm chỉ th&?grave; nhận thức về t?ền bạc và cách ứng xử vớ? nó là v&oc?rc; cùng quan trọng. Vớ? quan đ?ểm này, tờ báo chuy&ec?rc;n về các vấn đề tà? ch&?acute;nh Buss?ness Ins?der của Mỹ mớ? đ&ac?rc;y đ&at?lde; g?ớ? th?ệu bà? v?ết vớ? t?&ec?rc;u đề: “19 đ?ều vị hàng xóm tr?ệu phú kh&oc?rc;ng nó? cho bạn nghe” của chuy&ec?rc;n g?a tư vấn tà? ch&?acute;nh Len Penzo.

Đó là những ch? t?ết rất thú vị, th?ết thực về con đường để trở thành ngườ? tự do về tà? ch&?acute;nh, kh&oc?rc;ng còn phả? lo chuyện cơm áo gạo t?ền.


Một tr?ệu phú thực sự h?ểu b?ết về tà? ch&?acute;nh sẽ kh&oc?rc;ng phả? ngườ? dễ nhận ra, bở? v&?grave;:

1. &Oc?rc;ng ta lu&oc?rc;n ch? t?&ec?rc;u &?acute;t hơn số t?ền k?ếm được. Tr&ec?rc;n thực tế, “c&ac?rc;u thần chú” của &oc?rc;ng ấy là, về dà? hạn, sẽ tốt hơn cho bạn nếu bạn phấn đấu trở thành ngườ? g?àu có một cách thầm lặng, hơn là nghèo mà g?ả như kh&oc?rc;ng.

2. &Oc?rc;ng ta b?ết rằng k?&ec?rc;n nhẫn là đức t&?acute;nh tốt. Hầu như chắc chắn kh&oc?rc;ng a? có thể phút chốc trở thành tr?ệu phú. Và nếu bạn đồng ý vớ? quan đ?ểm này, sự g?àu có của bạn sẽ được t&?acute;ch tụ dần dần bằng cách t?ết k?ệm t?ền bạc qua nh?ều thập n?&ec?rc;n.

3. Kh? bạn ghé thăm ng&oc?rc;? nhà g?ản dị của ngườ? hàng xóm ấy, bạn có thể thấy họ uống cà ph&ec?rc; loạ? thường thay v&?grave; những ly Starbucks hạng sang. Và nếu muốn đ? nhờ xe, rất có thể bạn sẽ được cùng đ? tr&ec?rc;n ch?ếc &oc?rc; t&oc?rc; có tuổ? đờ? đến 10 năm. Bạn nghĩ rằng những đ?ều đó kh?ến &oc?rc;ng ấy trở n&ec?rc;n rẻ rúng? Cứ thử hỏ? &oc?rc;ng ấy xem. (&Oc?rc;ng ấy kh&oc?rc;ng quan t&ac?rc;m đ&ac?rc;u).

4. Hàng tháng, &oc?rc;ng ấy sẽ thanh toán mọ? khoản nợ thẻ t&?acute;n dụng. Bở? &oc?rc;ng ấy đủ th&oc?rc;ng m?nh để h?ểu rằng nếu m&?grave;nh kh&oc?rc;ng thể thanh toán bằng t?ền mặt cho một thứ g&?grave; đó, &oc?rc;ng ấy sẽ kh&oc?rc;ng mua nó.

5. Ngay từ sớm, &oc?rc;ng ấy đ&at?lde; nhận ra rằng t?ền kh&oc?rc;ng mua được hạnh phúc. Nếu bạn đang t&?grave;m k?ếm c&ot?lde;? n?ết bàn, bạn cần phả? tập trung đạt cho được sự tự do về tà? ch&?acute;nh.

6. &Oc?rc;ng ấy kh&oc?rc;ng bao g?ờ qu&ec?rc;n rằng tự do tà? ch&?acute;nh là một trạng thá? t&ac?rc;m lý đến từ v?ệc kh&oc?rc;ng mắc khoản nợ nào. Tr&ec?rc;n tất cả, nó có thể đạt được cho dù mức thu nhập của bạn là bao nh?&ec?rc;u.

7. &Oc?rc;ng ấy b?ết rằng v?ệc t&?grave;m một c&oc?rc;ng v?ệc làm th&ec?rc;m kh&oc?rc;ng chỉ g?úp tà? khoản tạ? ng&ac?rc;n hàng tăng nhanh hơn mà còn kh?ến bạn bận rộn hơn. Và kh? đ&at?lde; bận rộn, bạn sẽ khó t?&ec?rc;u xà? những g&?grave; m&?grave;nh đ&at?lde; có hơn.

8. &Oc?rc;ng ấy h?ểu rằng t?ền g?ống như một đứa trẻ tập đ?; nó kh&oc?rc;ng thể tự quản lý ch&?acute;nh nó. Và tr&ec?rc;n hết bạn kh&oc?rc;ng thể mong đợ? t?ền của m&?grave;nh lớn mạnh và trưởng thành mà kh&oc?rc;ng có sự quản lý đáng t?n cậy.

9. &Oc?rc;ng ấy rất t?n tưởng vào nguy&ec?rc;n tắc lu&oc?rc;n trả lương cho bản th&ac?rc;n đầu t?&ec?rc;n. Trả lương cho bản th&ac?rc;n đầu t?&ec?rc;n là một nguy&ec?rc;n lý th?ết yếu của tà? ch&?acute;nh cá nh&ac?rc;n, và là một cách tốt để t&?acute;ch lũy t?ền t?ết k?ệm và thực h?ện kỷ luật tà? ch&?acute;nh.

10. Mặc dù bạn có thể g?àu l&ec?rc;n bằng cách dành cả đờ? làm những v?ệc bạn kh&oc?rc;ng th&?acute;ch, vị tr?ệu phú lu&oc?rc;n tự hỏ? v&?grave; sao bạn lạ? làm vậy. Bở? cuộc đờ? là quá ngắn ngủ?.

11. &Oc?rc;ng ấy b?ết rằng thất bạ? trong v?ệc lập kế hoạch chẳng khác nào lập kế hoạch cho thất bạ?. &Oc?rc;ng cũng h?ểu rằng một và? tr?ệu phú có thể đạt tớ? các cột mốc tà? ch&?acute;nh mà kh&oc?rc;ng hề lập kế hoạch vươn tớ? nó, nhưng đó là bở? họ quá may mắn. Bở? vậy v?ệc chỉ tuy&ec?rc;n bố bạn muốn tự do về tà? ch&?acute;nh là chưa đủ.

12. Kh? cần phả? đặt ra mục t?&ec?rc;u t?ết k?ệm t?ền, &oc?rc;ng ấy sẽ kh&oc?rc;ng ngạ? phả? đưa ra những con số lớn. Thành c&oc?rc;ng về tà? ch&?acute;nh đò? hỏ? bạn phả? có một tầm nh&?grave;n lớn hơn nh?ều so vớ? những g&?grave; bạn h?ện đang có.

13. Cùng vớ? thờ? g?an, &oc?rc;ng ấy nhận ra rằng lao động chăm chỉ có thể g?úp bù đắp tổn thất cho nh?ều sa? lầm về tà? ch&?acute;nh, và bạn sẽ kh&oc?rc;ng thể tránh những sa? lầm về tà? ch&?acute;nh.

14. &Oc?rc;ng ấy nhận ra rằng kh? đ?ều đó xảy ra, sẽ là kẻ ngốc nếu bạn kh&oc?rc;ng mua bảo h?ểm bản th&ac?rc;n trước những rủ? ro. H&at?lde;y nhớ rằng nguy cơ phá sản lu&oc?rc;n cận kề, và có thể xuất phát từ nh?ều nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n như: ngườ? trụ cột trong g?a đ&?grave;nh qua đờ?, ly h&oc?rc;n, hoặc bị mất khả năng lao động dẫn đến mất v?ệc.

15. &Oc?rc;ng ấy h?ểu rằng thờ? g?an là đồng m?nh của ngườ? trẻ tuổ?. &Oc?rc;ng ấy cũng đủ may mắn để bắt đầu t?ết k?ệm từ tuổ? 20 để có thể tận dụng tố? đa lợ? thế từ sức mạnh của l&at?lde;? suất kép đố? vớ? khoản t?ền t?ết k?ệm.

16. Vị hàng xóm tr?ệu phú cũng b?ết rằng bạn kh&oc?rc;ng thể ch? t?&ec?rc;u những g&?grave; bạn kh&oc?rc;ng nh&?grave;n thấy. Bạn n&ec?rc;n sử dụng dịch vụ tr&?acute;ch lương tự động để t&?acute;ch lũy t?ền t?ết k?ệm và nghỉ hưu. Kh? lương tăng l&ec?rc;n, bạn cũng sẽ tăng số t?ền tr&?acute;ch từ lương này.

17. Cho dù &oc?rc;ng ấy có c&oc?rc;ng v?ệc y&ec?rc;u th&?acute;ch, vị hàng xóm tr?ệu phú cũng kh&oc?rc;ng phả? làm v?ệc nữa bở? mọ? thứ &oc?rc;ng có đều kh&oc?rc;ng phả? mua trả góp và vẫn lu&oc?rc;n là vậy trong những năm qua.

18. &Oc?rc;ng ấy sẽ kh&oc?rc;ng “rung động” kh? bạn lá? một ch?ếc xe hạng sang có g?á cao ngất và sống trong căn b?ệt thự quá lớn cho g?a đ&?grave;nh vớ? chỉ 4 ngườ?.

19. Sau 6 tháng hỏ? han, &oc?rc;ng ấy cuố? cùng cũng sẽ kh&oc?rc;ng đợ? bạn hoàn trả ch?ếc kéo tỉa c&ac?rc;y mà bạn mượn. Bở? &oc?rc;ng ấy đ&at?lde; tự mua một c&ac?rc;y kéo khác từ tháng trước mà kh&oc?rc;ng cảm thấy có g&?grave; khó khăn. Đơn g?ản bở? &oc?rc;ng ấy có t?ền để mua nó.G?ờ th&?grave; bạn đ&at?lde; có thể b?ết được những đ?ều ngườ? hàng xóm g?àu có kh&oc?rc;ng nó? cho bạn nghe. V?ệc có học hỏ? từ họ hay kh&oc?rc;ng là do bạn quyết định.

Nguồn: Doanh nh&ac?rc;n Sà? Gòn


 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-bi-mat-trong-cach-kiem-tien-va-chi-tieu-cua-gioi-trieu-phu-a162.html