Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2023: Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số xe


Vân Anh

Chủ nhật, 01/10/2023 | 09:44


Cùng sự kiện

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023 đáng chú ý là tăng lệ phí đăng ký xe, người mãn hạn tù được vay đến 100 triệu để làm ăn, thăng hạng, xếp lương giáo viên dạy nghề...

Các trường hợp triệu hồi ô tô nhập khẩu bị lỗi kỹ thuật

Nghị định 60/2023 của Chính phủ quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, quy định ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm: Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất; ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.

Người nhập khẩu phải gửi văn bản tới cơ quan kiểm tra các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật; biện pháp khắc phục; số lượng ô tô phải triệu hồi; kế hoạch triệu hồi phù hợp.

Đồng thời chủ động thực hiện và tuân thủ đúng kế hoạch triệu hồi; công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử, các đại lý bán hàng một cách kịp thời, đầy đủ.

Nghị định 60 có hiệu lực từ 1/10 và áp dụng đối với linh kiện từ ngày 1/10, với ô tô từ ngày 1/8/2025.

Tin trong nước - Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2023: Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số xe
Tăng mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số ô tô, xe máy lần đầu từ ngày 22/10.

Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy, ô tô lần đầu

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông 60/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 22/10/2023 quy định mức lệ phí đăng ký, cấp biển số mới đối các loại phương tiện giao thông cơ giới. So với quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC, lệ phí đăng ký, cấp biển số xe đối với một số phương tiện tại Thông tư 60/2023/TT-BTC đã tăng đáng kể. Có thể kể đến như:

- Lệ phí đăng ký xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống ở một số địa phương thuộc khu vực I tăng từ 02 triệu đồng lên thành 20 triệu đồng/xe/lần đăng ký (tăng 10 lần).

- Lệ phí đăng ký xe con pick-up ở một số địa phương thuộc khu vực I tăng từ 500.000 đồng lên thành 20 triệu đồng/xe/lần đăng ký (tăng 40 lần).

- Lệ phí đăng ký sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời ở một số địa phương thuộc khu vực I tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/xe/lần đăng ký (tăng 02 lần).

- Lệ phí đăng ký xe mô ở khu vực III tăng tăng từ 50.000 đồng lên thành 150.000 đồng/xe/lần đăng ký (tăng 03 lần)…

Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023, có hiệu lực từ 22/10/2023 đã quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 22/10/2023, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số với xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật. 

Tiêu chuẩn, thăng hạng, xếp lương giáo viên dạy nghề

Thông tư số 07/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/10.

Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp sẽ được xếp lương như sau:

Chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Hệ số lương

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp

6,20 - 8,00

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính

4,40 - 6,78

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết

2,34 - 4,98

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành

2,10 - 4,89

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp

5,75 - 7,55

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính

4,40 - 6,78

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết

2,34 - 4,98

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành

2,10 - 4,89

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

1,86 - 4,06

Như vậy, với mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có thể được hưởng lương tới 14,4 triệu đồng/tháng.

Tin trong nước - Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2023: Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số xe (Hình 2).

Giáo viên dạy nghề có thể nhận lương đến 14,4 triệu đồng/tháng.

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Có hiệu lực từ 1/10/2023, Thông tư 12/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ bãi bỏ 10 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trong đó bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức...

Xem thêm: Đề xuất phương án nghỉ Tết: "Không cố định qua các năm mà chọn phương án tối ưu"

Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực từ ngày 05/10/2023.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng ở nơi có cảng hàng không, sân bay và các công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng theo quy định của Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không.

Tin trong nước - Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2023: Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số xe (Hình 3).
Người mãn hạn tù được vay đến 100 triệu để làm ăn.
 

Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn tới 100 triệu đồng

Quyết định 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, có hiệu lực từ 10/10.

Điểm mới đáng chú ý, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đến thời điểm được vay vốn tối đa là 5 năm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội và có nhu cầu vay vốn thì sẽ được Công an cấp xã lập danh sách, có xác nhận của UBND cùng cấp gửi Ngân hàng Chính sách xã hội làm thủ tục vay vốn với lãi suất ưu đãi như đối với hộ nghèo.

Nếu vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người; nếu vay để sản xuất kinh doanh tối đa là 100 triệu đồng/người.

Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù, có nhu cầu và có phương án vay vốn được UBND cấp xã xác nhận có thể vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất.

Vân Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-thang-10-2023-tang-le-phi-dang-ky-cap-bien-so-xe-a593314.html