Những doanh nghiệp lãi “khủng” nhất năm 2013


Thứ 4, 08/01/2014 | 08:09


(ĐSPL) - Mặc dù 2013 được nhận định là năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp doanh thu vượt kế hoạch, đạt mức lãi "khủng". Đây được coi là điểm sáng cho nền kinh tế ảm đạm năm qua.

(ĐSPL) - Mặc dù 2013 được nhận định là năm khó khăn đố? vớ? nền k?nh tế V?ệt Nam, tuy nh?ên vẫn có nh?ều doanh ngh?ệp doanh thu vượt kế hoạch, đạt mức lã? "khủng". Đây được co? là đ?ểm sáng cho nền k?nh tế ảm đạm năm qua.

Tập đoàn Dầu khí Quốc g?a V?ệt Nam- PetroV?etnam

Trong năm 2013 vừa qua, tổng doanh thu mà toàn bộ các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Quốc g?a V?ệt Nam đạt được là 762,86 nghìn tỷ đồng, lợ? nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng, bằng 109\% kế hoạch năm.


Kế hoạch dự k?ến trong năm 2014 mà Tập đoàn Dầu khí Quốc g?a V?ệt Nam đặt ra phả? đạt 673,3 nghìn tỷ đồng doanh thu toàn bộ các đơn vị thuộc tập đoàn, nộp ngân sách 144,5 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất là 353,0 nghìn tỷ đồng và lợ? nhuận trước thuế là 55 nghìn tỷ đồng.

Tổng công ty Khí V?ệt Nam- GAS

2013 được co? là năm thành công đố? vớ? Tổng công ty Khí V?ệt Nam- GAS, kh? mà doanh thu, lợ? nhuận trước thuế của doanh ngh?ệp này đạt được những con số ấn tượng. Cụ thể, GAS đạt tổng doanh thu trên 65.000 tỷ đồng; lợ? nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng, bằng 153\% kế hoạch.


Chính nhờ những chủ trương lãnh đạo, định hướng k?nh doanh tốt của Tổng công ty Khí V?ệt Nam mà nh?ều chỉ t?êu đã hoàn thành trước kế hoạch từ 2-5 tháng. Những nhà đầu tư vào cổ ph?ếu này trong suốt năm qua cũng thu về lợ? suất cao, đạt 72,28\%.

Một loạt dự án lớn cũng đã được GAS đưa vào danh sách thực h?ện trong năm 2014 này. Theo đó, GAS dự tính sẽ cung cấp 9.510 tr?ệu m3 khí khô, 47.200 tấn Condensate, sản xuất và t?êu thụ 940.465 tấn LPG, cùng vớ? các đơn vị thành v?ên đáp ứng trên 70\% nhu cầu LPG của cả nước.

Tập đoàn FLC

FLC là tập đoàn đa ngành nghề, trong đó then chốt là k?nh doanh BĐS, đầu tư tà? chính, kha? thác khoáng sản, và thương mạ? dịch vụ. H?ện tập đoàn này đang có hàng chục dự án BĐS, vớ? tổng quỹ đất gần 1.000 héc-ta tạ? Hà Nộ? và các vùng lân cận.


Quý IV/2013, doanh thu mà Tập đoàn FLC ước đạt được vào khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó có 31 tỷ lợ? nhuận từ công ty mẹ, 9 tỷ từ công ty con và 5 tỷ đồng từ công ty l?ên kết. Lợ? nhuận trước thuế của FLC năm 2013 ước đạt trên 110 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so vớ? năm 2012.

Trong năm 2014, Tập đoàn FLC sẽ chính thức đưa ra thị trường các sản phẩm BĐS rất đa dạng thuộc dự án FLC Garden C?ty vớ? quy mô gần 8 héc-ta tạ? Từ L?êm, Hà Nộ?; các dự án nhà ở phù hợp vớ? nh?ều đố? tượng khách hàng; vớ? phân khúc đa dạng.

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí- DPM


Năm qua, DPM và các công ty thành v?ên đã sản xuất và t?êu thụ hơn 1,1 tấn phân bón các loạ?, hơn 43 tr?ệu bao bì, gần 5.300 tấn hoá chất… Ước tổng doanh thu của DPM gần 10.500 tỷ đồng, lợ? nhuận trước thuế 2.500 tỷ đồng. Tất cả các chỉ t?êu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tập đoàn Hoa Sen- HSG

Năm 2013, được đánh g?á là năm khó khăn của lĩnh vực vật l?ệu xây dựng nó? chung và ngành thép nó? r?êng, Tập đoàn Hoa Sen cũng l?ên t?ếp gặp phong ba bão táp.


Tuy nh?ên, dướ? sự đ?ều hành của ông Lê Phước Vũ, con tàu HSG đã vượt qua và về đến bờ vớ? lợ? nhuận trước thuế 580 tỷ đồng, vượt 45\% kế hoạch. Cổ ph?ếu HSG đã tăng 141\% trong năm 2013, từ mức 18.000 đồng/cổ phần lên 43.300 đồng/cổ phần.

V?ệt Hương (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-doanh-nghiep-lai-khung-nhat-nam-2013-a17189.html