Những doanh nhân Việt thế hệ 7X được thế giới vinh danh


Thứ 7, 11/01/2014 | 05:03


Bằng tài năng quản lý và lãnh đạo, những doanh nhân trẻ Việt Nam xuất sắc khẳng định mình qua các vòng tuyển chọn khắt khe của Diễn đàn Kinh tế thế giới uy tín, để vinh dự trở thành các "Lãnh đạo trẻ toàn cầu".

Bằng tà? năng quản lý và lãnh đạo, những doanh nhân trẻ V?ệt Nam xuất sắc khẳng định mình qua các vòng tuyển chọn khắt khe của D?ễn đàn K?nh tế thế g?ớ? uy tín, để v?nh dự trở thành các "Lãnh đạo trẻ toàn cầu".

Bên cạnh những bậc "t?ền bố?" trong g?ớ? doanh nhân V?ệt như ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn V?ngroup, bà Ma? K?ều L?ên - Chủ tịch k?êm CEO Công ty cổ phần Sữa V?ệt Nam (V?nam?lk), bà Phạm Thị V?ệt Nga - Chủ tịch HĐQT Dược Hậu G?ang, Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Công ty Cafe Trung Nguyên... l?ên tục được các tạp chí và tổ chức tên tuổ? trên thế g?ớ? đánh g?á cao trong thờ? g?an gần đây thì g?ớ? doanh nhân trẻ tuổ? thuộc thế hệ 7x cũng tỏ ra không kém cạnh.

Dướ? đây là những doanh nhân trẻ của V?ệt Nam từng xuất sắc vượt qua những cuộc tuyển chọn, đánh g?á khắt khe của D?ễn đàn K?nh tế thế g?ớ? để trở thành các "Lãnh đạo trẻ toàn cầu".

Nữ CEO V?ngroup trở thành Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013

Ngày 12/3/2013, tạ? Geneva (Thụy Sĩ), bà Lê Thị Thu Thủy (s?nh năm 1974) - Phó Chủ tịch k?êm TGĐ Tập đoàn V?ngroup đã chính thức được D?ễn đàn k?nh tế thế g?ớ? (WEF) bình chọn là một trong 199 “Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013” - Young Global Leaders (YGL) Class of 2013.

 Bà Lê Thị Thu Thủy (s?nh năm 1974) - Phó Chủ tịch k?êm TGĐ Tập đoàn V?ngroup đã chính thức được D?ễn đàn k?nh tế thế g?ớ? (WEF) bình chọn là một trong 199 “Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013”.

Vớ? danh h?ệu này, bà Lê Thị Thu Thủy đã được công nhận là thành v?ên chính thức của D?ễn đàn Lãnh đạo trẻ toàn cầu thuộc WEF. D?ễn đàn này quy tụ hơn 700 nhà lãnh đạo đặc b?ệt tà? năng trên thế g?ớ?, những ngườ? cùng chung sứ mệnh góp phần vào sự phát tr?ển của thế g?ớ? vì một tương la? tốt đẹp hơn - và được tổ chức hàng năm.

Bà Thủy là một chuyên g?a tà? chính có uy tín quốc tế, từng g?ữ vị trí Phó Chủ tịch của Lehman Brothers tạ? các thị trường Nhật Bản, Thá? Lan, S?ngapore và có nh?ều k?nh ngh?ệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản trên thị trường châu Á.

G?a nhập V?ngroup vào năm 2008 vớ? va? trò CFO, sau đó là Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách đầu tư k?êm CEO, bà Lê Thị Thu Thủy đã có những đóng góp lớn kh? trực t?ếp thực h?ện thành công nh?ều thương vụ quan trọng vớ? đố? tác nước ngoà? cho Tập đoàn như: Phát hành 100 tr?ệu USD trá? ph?ếu chuyển đổ? quốc tế của V?ncom vào năm 2009 và 300 tr?ệu USD trá? ph?ếu chuyển đổ? quốc tế của V?ngroup vào năm 2012... Những thương vụ này đã gây được t?ếng vang lớn trong thị trường tà? chính quốc tế, đặc b?ệt trong đ?ều k?ện nền k?nh tế, thị trường tà? chính của cả V?ệt Nam và Thế g?ớ? đang gặp nh?ều khó khăn.

Ông G?ản Từ Trung vớ? g?ấc mơ... "xuất khẩu g?ám đốc"

Cùng được v?nh danh tạ? D?ễn đàn K?nh tế Toàn cầu 2013 vớ? CEO V?ngroup Lê Thị Thu Thủy là ông G?ản Tư Trung - V?ện trưởng V?ện Ngh?ên cứu Phát tr?ển G?áo dục (IRED).

Ông G?ản Tư Trung s?nh năm 1974 tạ? Nghệ An, học cấp III tạ? Nha Trang, học ĐH K?nh tế và ĐH Luật tạ? TP.Hồ Chí M?nh. Ông Trung khở? sự k?nh doanh bằng thành lập Cơ sở Nhựa Chợ Lớn, từng làm v?ệc cho 3 trong số 4 tập đoàn tư vấn lớn nhất thế g?ớ? là KPMG, PwC và DTT.

 Ông G?ản Tư Trung lọt vào top những doanh nhân trẻ toàn cầu năm 2013.

Rờ? các tập đoàn lớn, ông Trung làm v?ệc tạ? Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạ? Hà Nộ?, rồ? đứng đầu một công ty k?ểm toán. Sau nh?ều năm học tập và tích lũy k?nh ngh?ệm ở trong và ngoà? nước, ông cùng một số ngườ? thành lập Tổ hợp G?áo dục PACE và g?ữ nh?ệm vụ Chủ tịch k?êm G?ám đốc. V?ện Ngh?ên cứu Phát tr?ển G?áo dục (IRED) là một tổ chức ngh?ên cứu độc lập và ph? lợ? nhuận hoạt động trong lĩnh vực g?áo dục.

Quan n?ệm “nghĩ như vo?, làm như k?ến” đã kh?ến G?ám đốc G?ản Tư Trung vừa có được tầm nhìn xa trông rộng về mọ? vấn đề, vừa không bao g?ờ bị bước hụt chân. K?ên trì đ? từng bước chậm rã?, tha từng chút “mồ?” về “tổ”, con k?ến lửa G?ản Tư Trung đã dần dần h?ện thực hoá g?ấc mơ ngông xuất khẩu g?ám đốc từ Trường đào tạo doanh nhân PACE.

T?ến sĩ VN duy nhất được tôn v?nh 'lãnh đạo trẻ toàn cầu' năm 2012

TS. Phạm M?nh Tuấn (SN 1975) Chủ tịch HĐQT Tổ hợp G?áo dục TOPICA, là đạ? d?ện duy nhất của V?ệt Nam trong danh sách bình chọn 200 lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2012.

 TS Phạm M?nh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổ hợp G?áo dục TOPICA.

TS. Phạm M?nh Tuấn được tuyên dương vì những đóng góp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng đào tạo ở 64 tỉnh thành, ươm tạo các doanh ngh?ệp công nghệ cao và chuyển g?ao k?nh ngh?ệm cho mạng lướ? 20 nước Châu Á - Thá? Bình Dương.

Các hoạt động, dự án của TS Phạm M?nh Tuấn được Chủ tịch M?crosoft B?ll Gates, Tổng g?ám đốc Qualcomm Paul Jacobs Jr., Đạ? d?ện Thương mạ? Hoa Kỳ Susan Schwab, Phó Chủ tịch World Bank Devan Janam?tra, Phó Thủ tướng Phạm G?a Kh?êm, Phó Thủ tướng Nguyễn Th?ện Nhân, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đánh g?á cao.

TOPICA là tổ hợp g?áo dục cung cấp các chương trình cử nhân trực tuyến chất lượng cao qua hợp tác vớ? các trường đạ? học, chương trình ươm tạo các doanh ngh?ệp công nghệ cao hợp tác vớ? Founder Inst?tute – học v?ện ươm tạo doanh ngh?ệp hàng đầu ở Thung lũng S?l?con và chương trình đào tạo t?ếng Anh trẻ em 4-16 tuổ? vớ? công nghệ tương tác 3D qua hợp tác vớ? các trung tâm t?ếng anh và các trường t?ểu học, cấp 2.

Ông Nguyễn Thanh Hùng: Doanh nhân V?ệt đầu t?ên trở thành "Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu"

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Hộ? đồng Quản trị của Sov?co Hold?ngs, một trong ba thành v?ên sáng lập và xây dựng Sov?co từ những ngày đầu thành lập - năm 1992 là thành v?ên duy nhất của doanh ngh?ệp V?ệt Nam tạ? D?ễn đàn k?nh tế thế g?ớ? (World Econom?c Forum) và được D?ễn đàn này họp tạ? Davos Thụy Sĩ năm 2007 bầu chọn là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.

 Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Hộ? đồng quản trị Sov?co Group (2007).

Ông Hùng có bằng t?ến sỹ của V?ện hàn lâm khoa học L?ên bang Nga; V?ện sỹ V?ện Hàn lâm Ngh?ên cứu hệ thống quốc tế L?ên bang Nga, cử nhân kỹ thuật đ?ện Đạ? học Kharkov. Ông Hùng được đánh g?á là một nhà lãnh đạo t?ên phong và có tầm nhìn trong Cộng đồng doanh ngh?ệp V?ệt Nam. Ngoà? ra, ông còn là thành v?ên Ban tư vấn k?nh doanh APEC (ABAC), Phó chủ tịch Hộ? doanh ngh?ệp V?ệt Nam – Nhật Bản và thành v?ên của Hộ? hữu nghị V?ệt Nam – Hoa Kỳ.

Sov?co Hold?ngs h?ện đầu tư vào nh?ều l?̃nh vực tà? ch?́nh, bất động sản... và là một trong những cổ đông sáng lập của Techcombank, VIB Bank. H?ện tạ?, nhóm các cổ đông có l?ên quan đến Sov?co là những cổ đông chính và nắm g?ữ nh?ều chức vụ quan trọng HDBank.

Sov?co Hold?ngs cũng là cổ đông sáng lập và cổ đông lớn nhất của hãng Hàng không tư nhân đầu t?ên của V?ệt Nam – V?etJet A?r.

Theo Báo G?áo Dục

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-doanh-nhan-viet-the-he-7x-duoc-the-gioi-vinh-danh-a17695.html

 • Phạm Nhật Vượng giữ “ngôi vương” tỷ phú Việt

  Phạm Nhật Vượng giữ “ngôi vương” tỷ phú Việt

  (ĐSPL) - Liên tiếp 4 năm liền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đứng đầu trong danh sách tỷ phú giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Những doanh nhân Việt được Forbes vinh danh

  Những doanh nhân Việt được Forbes vinh danh

  (ĐSPL) - Ba gương mặt doanh nhân Việt vinh dự được tạp chí Forbes vinh danh, đó là: Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bà Mai Kiều Liên - lãnh đạo công ty cổ phần sữa Vinamilk và bà Phạm Thị Việt Nga - Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang.
 • Cá chép, địa lan trăm triệu nóng trước Tết Giáp Ngọ

  Cá chép, địa lan trăm triệu nóng trước Tết Giáp Ngọ

  (ĐSPL) - Để thỏa sở thích cũng như mong muốn vận may, tài lộc, sung túc sẽ tới trong dịp Tết nhiều người sẵn sàng chi hàng trăm triệu để “rước” chậu địa lan hay cá chép Nhật Bản bày trong nhà.
 • Cuối năm buôn

  Cuối năm buôn "nhà nát" kiếm tiền tỷ

  Mua nhà giá rẻ, "nhà nát" trong hẻm để tân trang, sau đó bán lại kiếm lời là chiêu kinh doanh kiếm bạc tỷ của các đại gia, những người đầu cơ vào dịp cuối năm này.