Những dự án tỷ đô rời bỏ ngành sản xuất ô tô Việt Nam


Thứ 2, 11/11/2013 | 10:07


Madaz rồi đến Ford đã từ bỏ những dự án từ 700 triệu đến 1 tỷ USD sản xuất ô tô ở Việt Nam vì không thể tìm mua các linh kiện đơn giản như ốc vít, dây diện hay đồ nhựa.

Madaz rồ? đến Ford đã từ bỏ những dự án từ 700 tr?ệu đến 1 tỷ USD sản xuất ô tô ở V?ệt Nam vì không thể tìm mua các l?nh k?ện đơn g?ản như ốc vít, dây d?ện hay đồ nhựa.

Các dự án đó được chuyển sang các nước lấn cận sản xuất rồ? nhập khẩu xe về V?ệt Nam vớ? g?á đắt.

Một thực tế cần phả? thừa nhận là số doanh ngh?ệp nộ? làm công ngh?ệp hỗ trợ rất ít.

Các doanh ngh?ệp cung cấp l?nh k?ện, bán sản phẩm h?ện nay chủ yếu là các doanh ngh?ệp Nhật Bản, Hàn quốc đang đầu tư vào V?ệt Nam, t?ếp theo là các doanh ngh?ệp Đà? Loan, cuố? cùng mớ? là các doanh ngh?ệp V?ệt Nam vớ? một tỉ trọng ít ỏ?.

Sự yếu kém của ngành công ngh?ệp hỗ trợ được co? là một "đ?ểm nghẽn" lớn chặn dòng FDI chảy vào V?ệt Nam.

Công ngh?ệp ô tô thất bạ? một phần vì th?ếu hỗ trợ.

Theo Tổ chức Xúc t?ến Thương mạ? Nhật Bản (Jetro), h?ện nay tỷ lệ thu mua các nguyên l?ệu đầu vào và phụ tùng cho sản xuất mà các công ty Nhật Bản đang phả? mua tạ? V?ệt Nam vẫn còn thấp, chỉ đạt 28\%, trong kh? đó tỷ lệ này ở Inđônêx?a là 43\%, ở Thá? Lan là 53\% và ở Trung Quốc là 61\%.Đơn cử, công ngh?ệp phụ trợ ôtô đang dẫm chân tạ? chỗ.

Sau 20 năm hoạt động, số doanh ngh?ệp sản xuất l?nh k?ện không phát tr?ển, tỷ lệ nộ? địa hoá chỉ đạt tớ? 5 - 10\% và g?ớ? hạn vào các l?nh k?ện kỹ thuật thô sơ như ắc quy, dây đ?ện, các ch? t?ết nhựa đơn g?ản,...

Trong lĩnh vực đ?ện tử, nh?ều nhà sản xuất đ?ện tử nổ? t?ếng như Canon, Samsung... có nhu cầu sử dụng các loạ? ch? t?ết, l?nh k?ện đ?ện, đ?ện tử như mạch ?n, đầu dây nố?, USB... do doanh ngh?ệp V?ệt Nam sản xuất, nhưng chưa tìm được nguồn cung nên buộc phả? nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác.

Ha? ngành xuất khẩu chủ lực là dệt may và da g?ày cũng không khá gì hơn, vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên phụ l?ệu nhập khẩu.

Theo nhìn nhận của các chuyên g?a, khả năng đáp ứng l?nh phụ k?ện của DN V?ệt Nam cho các DN sản xuất trong và ngoà? nước mớ? đạt 15-25\%.

Ông Nguyễn Hoàng, chủ tịch H?ệp hộ? DN ngành Công ngh?ệp hỗ trợ Hà Nộ? (Hans?ba) cho b?ết, ngành công ngh?ệp hỗ trợ của V?ệt Nam h?ện nay được so sánh vớ? những năm 30-40 của thế kỷ trước tạ? Nhật Bản và những năm 70-80 của Malays?a.

Ông Hoàng dẫn chứng, sự phát tr?ển của công ngh?ệp hỗ trợ của Nhật Bản đã g?úp cho nước này trở thành một trong những quốc g?a có ngành công ngh?ệp phát tr?ển mạnh, nổ? bật là công ngh?ệp ô tô và đ?ện tử.

Nhật có những công ty tầm cỡ thế g?ớ? nhưng chỉ ch?ếm 1\% tổng số doanh ngh?ệp trong nước và công v?ệc chủ yếu của những công ty này là lắp ráp - sản xuất ở khâu cuố? cùng, còn 90\% số doanh ngh?ệp thứ cấp sản xuất các l?nh k?ện.

Nhật Bản đã xây dựng 47 trung tâm hỗ trợ công nghệ, các cơ sở này có chất lượng cao, cung cấp thông t?n ch? t?ết về các nhà cung cấp và rất dễ t?ếp cận.

Ông Hoàng cho rằng, sau sự v?ệc Madaz quyết định chọn Thá? Lan làm địa đ?ểm đầu tư thay vì trước đó "rót" tớ? 700 tr?ệu USD đầu tư tạ? Hà Nộ? cho thấy sự cấp bách ra đờ? các doanh ngh?ệp vệ t?nh đúng nghĩa để sản xuất sản phẩm công ngh?ệp hỗ trợ không chỉ cho Madaz mà còn cho nh?ều tập đoàn khác trên thế g?ớ? kh? có dự định đầu tư vào V?ệt Nam.

Không chỉ Madaz mà trước đo hãng Ford cũng đã bỏ ý ddnhj đầu tư khoảng 1 tỷ USD mở công xưởng sản xuất khu vực Đông Nam Á tạ? V?ệt Nam vì th?ếu hỗ trợ. Dự án đó được chuyển sang Thá? Lan và b?ến nơ? đây thành một cơ sở sản xuất lớn của Forrd. Xe Ford từ Thá? đang được nhập về V?ệt Nam ngày một nh?ều.

Mất cơ hộ? thu hút vốn FDI vì th?ếu công ngh?ệp hỗ trợ.

TS. Trần Đình Th?ên cho rằng, đã đến lúc cần xây dựng một quan đ?ểm và cách h?ểu phù hợp về công ngh?ệp hỗ trợ. "Phả? co? các ngành công ngh?ệp hỗ trợ cấu thành nền tảng của cấu trúc công ngh?ệp h?ện đạ?. Quan n?ệm này ngược vớ? cách nghĩ cho rằng công ngh?ệp hỗ trợ chỉ đóng va? trò phụ trợ hay bổ trợ, không quan trọng nên không cần quan tâm chú ý đặc b?ệt", ông Th?ên nó?.

Không chỉ các doanh ngh?ệp Nhật Bản mà ngay cả những DN, tập đoàn lớn của những quốc g?a, vùng lãnh thổ khác kh? đầu tư vào V?ệt Nam đều mong muốn, thậm chí họ ráo r?ết tìm k?ếm đố? tác trong lĩnh vực công ngh?ệp hỗ trợ của V?ệt Nam.

Theo VEF

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-du-an-ty-do-roi-bo-nganh-san-xuat-o-to-viet-nam-a8443.html