Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu


Thứ 3, 20/05/2014 | 08:42


(ĐSPL) – Dù Bác Hồ đã đi xa, nhưng những ký ức đẹp, giản dị về Bác vẫn luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam luôn biết ơn và hướng về Bác Hồ...

(ĐSPL) – Dù Bác đã đi xa nhưng những ký ức đẹp, giản dị về Bác vẫn luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam luôn biết ơn và hướng về Bác Hồ với tấm lòng thành kính nhất.

Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), chúng ta cùng nhìn lại một vài bức ảnh lịch sử dưới đây để thêm kính yêu và hiểu hơn về tấm lòng yêu nước, thương dân của Người.

Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Người làm việc trong phòng làm việcở Phủ Chủ tịch năm 1946.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Là người sáng lập và lãnh đạo quân đội ta, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch biên giới.

 

Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Sau đó, Người trở lại Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong một căn cứ ở chiến khu Việt Bắc.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Hình ảnh Bác thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Bác (5/1956).
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới”.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc ngày 13/9/1958, Người tới thăm và căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1966.
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
“Người ngồi đó với cây chì đỏ
Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).
Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ kính yêu
Bác Hồ trong trang phục của Hải quân.

(Bài viết có sử dụng tư liệu của LSVN, Wikipedia, Đất Việt,... cùng một số hình ảnh trên Internet)