Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945


Thứ 7, 23/08/2014 | 12:42


(ĐSPL) - Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc, đánh dấu sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

(ĐSPL) - Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc, đánh dấu sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Sau khi họp nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), trong tình hình hết sức khẩn trương, Đảng quyết định phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay sai của chúng trước khi quân đồng minh Anh, Pháp vào nước ta. Từ ngày 14/8, cuộc khởi nghĩa bắt đầu, trong hai ngày 14 và 15/8/1945, nhân dân tại Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 18/8, chính quyền các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam đã về tay nhân dân.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng. 
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Sáng ngày 19/8, hàng chục vạn nhân dân rầm rập tiến về Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Đúng 11 giờ trưa, cuộc mít tinh bắt đầu.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước tham gia nổi dậy.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945

Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Ngày 19/8/945, cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Ngày 25/8/1945, ở Sài Gòn tuần hành chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Toàn cảnh lễ đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn.
Những hình ảnh lịch sử về cuộc cách mạng tháng 8/1945
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa Xã hội.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-hinh-anh-lich-su-ve-cach-mang-thang-tam-1945-a46961.html