Những tấm thiệp chúc mừng năm mới Giáp Ngọ 2014 “độc” nhất


Thứ 6, 31/01/2014 | 05:01


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Cùng báo Đời sống và Pháp luật tham khảo một số mẫu thiệp rất đẹp và “độc” dưới đây để gửi lời chúc mừng Tết Giáp Ngọ 2014 tới người thân và bạn bè.

(ĐSPL) – Bạn đang băn khoăn không b?ết nên chọn th?ệp nào để gử? lờ? chúc mừng Tết G?áp Ngọ 2014 tớ? ngườ? thân và bạn bè. Cùng báo Đờ? sống và Pháp luật tham khảo một số mẫu th?ệp rất đẹp và “độc” dướ? đây.

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-1.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-2.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-3.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-4.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-5.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-6.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-7.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-8.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-9.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-10.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-11.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-12.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

t?ntuc-th?ep-nam-mo?-14.jpg" alt="Những tấm th?ệp mừng xuân 2014 “độc” nhất" w?dth="500" />

Song Tú (Ảnh: Internet)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-tam-thiep-chuc-mung-nam-moi-giap-ngo-2014-doc-nhat-a19901.html