Nộp hồ sơ đăng ký cư trú theo những cách nào từ 1/7?


Chủ nhật, 20/06/2021 | 20:00


Cùng sự kiện

Từ ngày 1/7/2021, người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú thì nộp hồ sơ theo 4 cách.

nop ho so dang ky cu tru theo nhung cach nao tu 1 7
Ảnh minh họa

Bộ Công an ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn cụ thể cách thức người dân thực hiện thông báo lưu trú theo quy định của Luật Cư trú 2020 từ ngày 1/7/2021 tới đây.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 55, người dân thực hiện thông báo lưu trú theo 4 cách sau:

1- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

2- Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

3- Nộp qua Cổng dịch vụ công bộ Công an

4- Nộp qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng ký cư trú.

Lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú

Quy định cũ tại khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú nêu rõ, người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Như vậy, quy định mới cho phép người dân đến và sinh sống tại một địa điểm ngoài địa điểm đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên mới phải đăng ký tạm trú.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nop-ho-so-dang-ky-cu-tru-theo-nhung-cach-nao-tu-1-7-a504324.html