Novaland "gom" 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu


Thứ 4, 23/02/2022 | 14:18


Cùng sự kiện

Novaland đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong hai tháng đầu năm 2022.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (MCK: NVL, sàn HoSE) vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 tháng.

Kinh doanh - Novaland 'gom' 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu
Từ đầu năm 2022, Novaland đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Ảnh minh họa

Ngày phát hành là 24/12/2021, thời gian hoàn tất là 15/2 sau khi công ty đã phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2022, doanh nghiệp cũng hoàn tất đợt chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trương nước với kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn là 18/5/2023.

Cả hai đợt phát hành này đều không có các thông tin như loại hình trái phiếu, lãi suất…

Như vậy, Novaland đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong hai tháng đầu năm nay.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt hơn 14.967 tỷ đồng, tăng gần 186% so với cùng kỳ năm 2020.

Novaland ghi nhận hơn 3.460 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng Tài sản của Tập đoàn đạt 201.520 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cuối năm 2020.

Tổng Nợ vay và Nợ thuê tài chính của Tập đoàn ghi nhận 60.518 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 68,5% tổng dư nợ vay.

Giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 36.890 tỷ đồng, tăng 43%. Tiếp theo là khoản vay ngân hàng là 16.948 tỷ đồng, tăng 4%. Còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và các bên liên quan.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/novaland-gom-2000-ty-dong-thong-qua-trai-phieu-a529225.html