Ông chủ nghĩa hiệp bán cả cửa hàng giúp nhân viên chữa u não


Thứ 4, 08/01/2014 | 03:49


(ĐSPL) - Một ông chủ nghĩa hiệp đã bán cả nhà hàng cất công xây dựng 17 năm để giúp một nữ nhân viên 19 tuổi chữa trị u não.

(ĐSPL) - Một ông chủ t?n-phap-luat/ra-tay-ngh?a-h?ep-cac-anh-hung-rom-l?nh-an-a14535.html#.UszGCfu9Ywo">nghĩa h?ệp đã bán cả nhà hàng cất công xây dựng 17 năm qua để g?úp một nữ nhân v?ên 19 tuổ? chữa trị u não.

Th?ếu nữ 19 tuổ? Br?ttany Math?s ở Mỹ có ngườ? cha đột ngột qua đờ? do một khố? u não kh? cô còn rất trẻ. Tháng trước, cô gá? này cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh h?ểm nghèo g?ống cha mình. Tuy nh?ên, cô gá? trẻ này lạ? không có bảo h?ểm y tế để trang trả? các ch? phí đ?ều trị.

Br?ttany Math?s, 19 tuổ?, được chẩn đoán có một khố? u vớ? kích thước bằng một quả bóng bàn trong não.

Mặc dù khố? u não đã to bằng một quả bóng bàn nhưng Math?s vẫn từ chố? đến v?ện đ?ều trị vì không đủ khả năng ch? trả v?ện phí.

Cô Math?s cùng vớ? chị gá? và mẹ đều làm v?ệc cho một nhà hàng Ka?serhof ở Montgomery, bang Texas (Mỹ). Kh? nghe t?n Math?s bị bệnh h?ểm nghèo, ông chủ nhà hàng là M?chael De Beyer, gốc Đức, đã đề nghị bán cả cửa hàng đã gắn bó nh?ều năm để cứu cô nhân v?ên trẻ.

Ông De Beyer cho hay: "Tô? không thể chỉ ngồ? yên để đ?ều tồ? tệ đó xảy ra. Tô? không thể chỉ b?ết sống cho bản thân mình. Tô? sẽ không bao g?ờ hạnh phúc nếu chỉ b?ết k?ếm t?ền từ nhà hàng trong kh? cô bé đang cần g?úp đỡ".

Ông chủ nghĩa h?ệp M?chael De Beyer đã bán đấu g?á cả cửa hàng để g?úp nhân v?ên chữa u não.

Kh? nghe về hoàn cảnh của g?a đình của Math?s, ông De Beyer, ngườ? cha của ha? đứa trẻ cho b?ết, ông sẽ bán đấu g?á nhà hàng có g?á trị khoảng 2 tr?ệu USD để lấy t?ền g?úp nhân v?ên trẻ đ?ều trị.

Ông cho b?ết rằng sau kh? bán nhà hàng, ông sẽ dành nh?ều thờ? g?an vớ? vợ và các con của mình.

Trước hành động nghĩa h?ệp của ông chủ, mẹ của Math?s hết sức cảm động. Bà nó?: “Tô? không b?ết lấy gì để cảm ơn De Beyer. Ông ấy thực sự là một ân nhân của g?a đình của chúng tô?. Ông ấy luôn g?úp đỡ g?a đình chúng tô? bất cứ kh? nào chúng tô? cần đ?ều gì".

M?nh Khô? (Theo báo Da?lyma?l)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-chu-nghia-hiep-ban-ca-cua-hang-giup-nhan-vien-chua-u-nao-a17168.html