Ông chủ Vinaxuki viết thư gửi Thủ tướng mong tháo gỡ nguồn vốn


Thứ 4, 19/02/2014 | 10:16


“Hiện nay các doanh nghiệp ôtô đã có đầy đủ nhà đất, nên cái thiếu là vốn đầu tư và vốn lưu động”.

“H?ện nay các doanh ngh?ệp ôtô đã có đầy đủ nhà đất, nên cá? th?ếu là vốn đầu tư và vốn lưu động”.

Đây là một trích đoạn từ bức thư vừa được ông Bù? Ngọc Huyên, Chủ tịch Hộ? đồng quản trị Công ty Cổ phần Ôtô Xuân K?ên (V?naxuk?), gử? Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, ông Huyên t?ếp tục khẳng định tâm huyết vớ? ngành, đề xuất một số g?ả? pháp phát tr?ển và g?ã? bày những khó khăn mà các doanh ngh?ệp ôtô trong nước như V?naxuk? đang vấp phả?, đặc b?ệt là câu chuyện về vốn.

Ông Huyên cho rằng, nếu quy hoạch sát thực tế, chính sách hỗ trợ tốt và bản thân các doanh ngh?ệp đầu tư đúng hướng thì hoàn toàn có thể phát tr?ển được công ngh?ệp ôtô, xe sản xuất có tỷ lệ nộ? địa hóa cao mà không cần phả? “dựa hơ?” các tập đoàn ôtô nước ngoà?.

Một trong những vấn đề mà ông Huyên “th?ết tha” nhất chính là tháo gỡ tình cảnh đó? vốn của các doanh ngh?ệp tư doanh.

 Ông Bù? Ngọc Huyên Chủ tịch Hộ? đồng quản trị Công ty Cổ phần Ôtô Xuân K?ên (V?naxuk?).

Theo ông Huyên, các doanh ngh?ệp trong nước chịu một sự thua th?ệt đáng kể kh? xếp cạnh các doanh ngh?ệp có vốn đầu tư nước ngoà?, cụ thể trong ngành công ngh?ệp ôtô là các l?ên doanh.

“Tô? nghĩ kh? các doanh ngh?ệp FDI sang V?ệt Nam, họ không phả? mang nh?ệm vụ g?úp đỡ V?ệt Nam phát tr?ển công ngh?ệp ôtô, họ tính toán rất ch? l?, họ mang phụ tùng mà họ sản xuất, hay mua các phụ tùng của các nước đến V?ệt Nam để lắp ráp, nhờ có thương h?ệu mạnh mà họ t?êu thụ được nh?ều và lợ? nhuận cao”, ông Huyên g?ã? bày.

Thực tế, có thể tóm gọn sự so sánh kể trên vào một vấn đề, đó là t?ềm lực của các tập đoàn mẹ. Đ?ều này là hoàn toàn dễ h?ểu, bở? ngoà? sức mạnh thương h?ệu vốn có thì kh? vào V?ệt Nam, các doanh ngh?ệp nước ngoà? đều sở hữu sẵn công nghệ, th?ết bị và đặc b?ệt là nguồn vốn dồ? dào.

Trong kh? đó, kh? đầu tư vào một ngành s?êu công ngh?ệp như ôtô, các doanh ngh?ệp “nộ?” (mà đ?ển hình là V?naxuk? và Trường Hả? – PV), vừa phả? đầu tư từ đầu, tự học hỏ? và bỏ từng đồng vốn ban đầu trong kh? yêu cầu đầu tư lạ? rất lớn.

Từ sự thua th?ệt này mà, theo ông Huyên, các doanh ngh?ệp trong nước luôn phả? áp dụng bà? toán lấy ngắn nuô? dà?, lấy chỗ nọ đập chỗ k?a để phát tr?ển dần, qua đó nuô? dưỡng hoà? bão sản xuất ôtô thương h?ệu V?ệt. Tuy nh?ên, khả năng xoay sở cũng chỉ g?ớ? hạn, không đủ để theo kịp quá trình đầu tư thực sự tốn kém cho “ch?ến lược” phát tr?ển công ngh?ệp ôtô thực thụ.

Trong thư gử? Thủ tướng, ông Huyên cho b?ết đến nay V?naxuk? đã đầu tư và hầu như hoàn th?ện 10 công trình quan trọng, từ nhà máy luyện và đúc hợp k?m, nhà máy thứ ha? vớ? nh?ều hạng mục quan trọng, dây chuyền chế tạo mẫu đúc, xưởng chế tạo khuôn, xưởng láp ráp xe con và xe tả? nhẹ bán tự động công suất 50.000 xe/năm…

Chính sự đầu tư được cho là bà? bản và tốn kém này đã góp phần đẩy V?naxuk? rơ? vào tình trạng đó? vốn trầm trọng.

Ông Huyên cho b?ết, tổng dư nợ của V?naxuk? tính đến ngày 31/12/2013 là 600 tỷ đồng. Công ty đã đề nghị V?etcombank và BIDV cho vay thêm nhưng không được, vì h?ện ha? ngân hàng này vẫn chưa thực h?ện xong v?ệc tá? cơ cấu vốn cho công ty.

“Đến nay, V?naxuk? đang thực sự khó khăn, nh?ều ngân hàng muốn cho chúng tô? vay vốn song tà? sản của chúng tô? đã được cầm cố tạ? các ngân hàng của V?ệt Nam, số tà? sản đó nếu bình thường có thể thế chấp vay thêm được 400 tỷ đồng. Chúng tô? phả? thế chấp 2.800 tấn khuôn vớ? g?á 8.400 đồng/kg như g?á sắt vụn… Chúng tô? sau 1,5 năm chờ đợ? v?ệc tá? cơ cấu vốn của ngân hàng và đến nay đang chào bán và cổ phần hóa một số tà? sản để có thêm vốn sản xuất nhưng mọ? v?ệc đang còn chậm trễ, do g?a? đoạn này các công ty V?ệt Nam chẳng a? mua, còn các công ty nước ngoà? lạ? chờ ch?ến lược của Chính phủ”.


Những năm đầu sản xuất và có mặt trên thị trường, V?naxuk? và Trường Hả? chính là những đ?ển hình của ngành công ngh?ệp ôtô nộ? địa vớ? sản lượng bán hàng thường xuyên đạt trên mốc 1.000 xe/tháng. Tuy nh?ên, kh? nền k?nh tế rơ? vào khó khăn, thị trường suy g?ảm mạnh thì vớ? t?ềm lực tà? chính hạn chế, các doanh ngh?ệp này cũng theo đó chìm vào khó khăn.

Không phả? ngẫu nh?ên mà trong năm 2013 vừa qua, Trường Hả? đã được Chính phủ đồng ý g?a hạn nộp khoản thuế lên đến 1.200 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn.

Cũng trong chính bức thư gử? Thủ tướng, ông Bù? Ngọc Huyên đã đề nghị được tháo gỡ khó khăn bằng v?ệc chuyển khoản nợ (cộng lã?) 630 tỷ đồng từ ngân V?etcombank và BIDV sang Ngân hàng Phát tr?ển V?ệt Nam (VDB) để được hưởng mức lã? suất thấp hơn. Kèm theo đó là lờ? hứa, “những năm tớ? sẽ mở rộng v?ệc hợp tác trong nước, chuyển g?ao công nghệ để một số doanh ngh?ệp vừa và nhỏ có thể dập và sản xuất một số ch? t?ết trên cơ sở khuôn mẫu do V?naxuk? chế tạo, vớ? g?á thành chỉ bằng 50-80\% khuôn mẫu nhập khẩu”.

Theo VnEconomy

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-chu-vinaxuki-viet-thu-gui-thu-tuong-mong-thao-go-nguon-von-a22186.html