Ông Dương Công Minh tiếp tục chi hàng chục tỷ ôm cổ phiếu Sacombank


Thứ 3, 12/12/2017 | 02:44


Cùng sự kiện

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank đã hoàn tất việc mua 2 triệu cổ phiếu ngân hàng này.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank đã hoàn tất việc mua 2 triệu cổ phiếu ngân hàng này.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank (mã chứng khoán: STB) vừa có thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu STB trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 – 6/12.

Tài chính - Ngân hàng - 'Chủ soái' Dương Công Minh chi hàng chục tỷ ôm cổ phiếu 'Sao Thái Bạch'

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank.

Sau giao dịch này, số cổ phiếu của ông Minh đã tăng thành 62,57 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3,47% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 – 6/12, mã cổ phiếu STB được giao dịch quanh mức giá 11.000 đồng đến 13.000 đồng. Dự tính, ông Dương Công Minh đã phải chi ra từ 22 tỷ đến 26 tỷ đồng cho thương vụ lần này.

Trước đó, vào cuối tháng 9, ông đã mua 18 triệu cổ phiếu STB và trước khi hoàn thành thương vụ mua vào 2 triệu cổ phiếu trên, ông đã mua 1,2 triệu cổ phiếu STB.

Minh Thư (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ong-duong-cong-minh-tiep-tuc-chi-hang-chuc-ty-om-co-phieu-sacombank-a212613.html