"Ông lớn" Nhà nước mang 6,7 tỷ USD đầu tư nước ngoài, lỗ lãi ra sao?


Thứ 2, 18/10/2021 | 11:00


Cùng sự kiện

Tính đến hết năm 2020, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đã đầu tư ra nước ngoài hơn 6,71 tỷ USD, tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh vẫn chưa như kỳ vọng.

Chính phủ mới có báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020.

Kinh doanh - 'Ông lớn' Nhà nước mang 6,7 tỷ USD đầu tư nước ngoài, lỗ lãi ra sao?
Ảnh minh họa: PVN

Tính đến cuối năm 2020, có 28 doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước (không bao gồm các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước) đã thực hiện 131 dự án đầu tư ra nước ngoài. Riêng trong năm 2020, có thêm một dự án đầu tư mới tại Lào của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

Số vốn đầu tư ra nước ngoài trong năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước khoảng 129,9 triệu USD.

Nguồn vốn này chủ yếu được bơm vào các công ty con của các đơn vị: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel).

Tính đến cuối năm 2020, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đã giải ngân tính của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước khoảng 6,71 tỷ USD, tương đương khoảng 50% tổng vốn đăng ký.

Trong đó, PVN có số vốn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất, khoảng 3,97 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Các tập đoàn Viettel đầu tư ra nước ngoài khoảng 1,45 tỷ USD. VRG đứng thứ ba với 925,8 triệu USD.

Tổng số vốn đã đầu tư ra nước ngoài của 3 doanh nghiệp này chiếm 95% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài của khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đầu tư tại 26 quốc gia trên thế giới, các dự án đầu tư chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dầu khí, viễn thông, trồng chế biến cây cao su, khai thác khoáng sản...

Trong đó lĩnh vực trồng và chế biến cây cao su đứng đầu với 33 dự án, viễn thông đứng thứ 2 với 32 dự án, dầu khí đứng thứ 3 với 31 dự án.

Về thu hồi vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại nước ngoài, tổng số vốn các doanh nghiệp thu hồi trong năm 2020 là 248,58 triệu USD.

Nguồn tiền thu hồi này chủ yếu từ các dự án của Viettel (128,53 triệu USD, trong đó lợi nhuận 70,51 triệu USD); PVN thu hồi được 110,6 triệu USD, lợi nhuận thu về nước là 45,4 triệu USD.

5 doanh nghiệp khác chuyển về nước số tiền 2,52 triệu USD. Có 21 doanh nghiệp không phát sinh số thu hồi, chuyển về nước trong năm 2020.

Trong năm 2020, có 121/131 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, có 32 dự án không phát sinh doanh thu, 89 dự án có doanh thu, với tổng doanh thu tại nước ngoài khoảng 5,54 tỷ USD, bằng 79% cùng kỳ năm 2019.

Có 28 dự án đầu tư bị lỗ, với tổng số lỗ 236,89 triệu USD, số lỗ của các doanh nghiệp tăng thêm 81 triệu USD so với năm 2019.

61 dự án đầu tư ra nước ngoài có lợi nhuận, tổng lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 426,66 triệu USD, giảm 138,34 triệu USD so với năm 2019.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nền kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án tại nước ngoài bị tác động lớn. Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm so với năm 2019, lợi nhuận chuyển về nước chỉ bằng 30% so với năm 2019.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-lon-nha-nuoc-mang-6-7-ty-usd-dau-tu-nuoc-ngoai-lo-lai-ra-sao-a516544.html