Ông Nguyễn Đăng Chương được điều chuyển về văn phòng Bộ Văn hóa từ 1/6


Thứ 3, 30/05/2017 | 10:01


Ông Nguyễn Đăng Chương chính thức thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, về làm việc tại Văn phòng Bộ Văn hóa trong 6 tháng kể từ ngày 1/6.

Ông Nguyễn Đăng Chương chính thức thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, về làm việc tại Văn phòng Bộ Văn hóa trong 6 tháng kể từ ngày 1/6, để chờ bố trí công tác khác.

Ông Nguyễn Đăng Chương làm Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn từ năm 2012. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Hôm nay, ngày 30/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ra thông báo chính thức tới truyền thông về việc xử lý việc cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 ca khúc.

Về sự việc ngày 19/5, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 bài hát được phổ biến rộng rãi lên website: cucnghethuatbieudien.gov.vn. Trong quá trình cập nhật, Cục thiếu cẩn trọng nên đã đưa danh mục này vào mục "Bài hát mới cấp phép", gây nên sự hiểu lầm và bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngày 21/5, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có thông tin chính thức gửi đến các cơ quan báo chí, truyền thông để giải thích các nội dung liên quan.

Ngày 22/5, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5191/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Ngày 23/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2198/BVHTTDL-VP chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn một số nội dung liên quan đến các công việc quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 23/5, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã công khai trước các cơ quan truyền thông nhận trách nhiệm và xin lỗi về những sai sót trong quá trình cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 bài hát gây nên những hiểu lầm, bức xúc cho công chúng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh phương pháp điều hành, xử lý công việc, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những chỉ đạo cụ thể như sau:

Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan; yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay;

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Đối với công tác cán bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất: đồng chí Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng (từ ngày 1/6/2017) để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.

Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - sẽ tạm điều hành Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Hiện tại, 300 bài hát ghi trong danh mục đã được gỡ bỏ ra khỏi Website của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-dang-chuong-duoc-dieu-chuyen-ve-van-phong-bo-van-hoa-tu-16-a191826.html